BNPP

Nieuw Theologisch Tijdschrift

Ondertitel:
-
Categorie:
III
Verschenen:
1912-1946 (1-33)
Eigenaar:
-
Uitgever:
H.D. Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
1 x p/kw
Omvang:
V
1913 (2): VI
1918 (7): V/VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 4,00 p/j, franco per post: f 4,50 p/j
1915 (4): f 5,50 p/j
franco per post f 8,00 p/j
1919 (8): f 6,00 p/j
1930 (19): f 8,00 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
H.J. Elshout: 1912-1924 (1-13)
G.A. van den Bergh van Eysinga: 1912-1946 (1-33)
J.G. Boekenoogen: 1912-1934 (1-23)
A.Bruining: 1912-1920 (1-9)
T. Cannegieter: 1912-1930 (1-19)
A.C. Duker: 1912-1916 (1-5)
P. Feenstra jr.: 1912-1936 (1-25)
J.C. Matthes: 1912-1917 (1-6)
P.H. Ritter: 1912-1914 (1-3)
D.E.J. Völter: 1912-1935 (1-24)
H.A. van Bakel: 1914-1946 (3-33)
J. van Loenen Martinet: 1914-1919 (2-8)
H.U. Meyboom: 1922-1934 (11-23)
J. Lindeboom: 1924-1946 (13-33)
K.H. Roessingh: 1924-1926 (13-15)
A. Binnerts sr.: 1928-1933 (17-22)
H.Y. Groenewegen: 1917-1930 (6-19)
H.T. de Graaf: 1917-1931 (6-20)
A.W. Groenman: 1932-1946 (21-33)
L.J. van Holk: 1932-1946 (21-33)
D. Drijver: 1934-1946 (23-33)
J.A. de Koning: 1934-1946 (23-33)
E.J. van der Brugh: 1935 (24)
A.H. Haentjens: 1935-1946 (24-33)
H. Tatsen: 1937-1946 (26-33)
N. Westendorp Boerma: 1938-1946 (27-33)
H. Hackman: 1917-1935 (5-24)
J.G. Appeldoorn: 1917-1946 (5-33)
H. Faber: 1941-1946 (30-33)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Teyler's Theologisch Tijdschrift
in 1944 en 1945 niet verschenen
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-