BNPP

Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk onderwijs

Ondertitel:
-
Categorie:
IV
Verschenen:
jul. 1844-jun. 1852 (1, nr. 1-8, nr. 12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Wed. A. ten Hoet, Nijmegen
jul. 1845 (2, nr. 1): C. ten Hoet, Nijmegen
Drukker:
J. Roering, 's-Gravenhage
jul. 1848 (5, nr. 1): T.E. Jansen, Nijmegen
Plaats van Uitgave:
Nijmegen
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
jul. 1845 (2, nr. 1): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 3,25 p/j, f 3,50 p/j franco per post
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.J.L. van der Brugghen: sep. 1844-aug. 1852 (1, nr. 1-8, nr. 12)
W. van Lynden: sep. 1844-aug. 1852 (1 nr. 1-8, nr. 12)
E.A. Zubli: sep. 1844-jan.1848 (1, nr. 1-4, nr. 5)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
mededeling jun. 1852 (8, nr. 12): na beëindiging van dit blad zullen berichten worden opgenomen in het tijdschrift De Vereeniging
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-