BNPP

de Olijftak

Ondertitel:
godsdienstig tijdschrift
behelzende vertoogen over de leer en beoefening van het zuivere christendom, en berigten omtrent den voortgang van het rijk Gods op aarde
alsmede bijdragen, betrekkelijk de Hervormde Kerk in Nederland
Categorie:
III
Verschenen:
1836-1839
Eigenaar:
-
Uitgever:
Van der Meer & Verbruggen, Rotterdam
Drukker:
W. Bruining
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
Frequentie:
1 x p/2m
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
UvA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-