BNPP

Ons Jeugdblad

Ondertitel:
orgaan van de bonden van christelijke gereformeerde jongelings-, meisjes- en jonge meisjesvereenigingen
8 nov. 1947 (3, nr. 1): uitgave van de Stichting `Jeugdblad' (Chr. Geref. J.V's en M.V.'s)
Categorie:
III/IV
Verschenen:
3 nov. 1945-26 okt. 1957 (1, nr. 1-12, nr. 24)
Eigenaar:
Bonden van Christelijke Gereformeerde Jongelings-, Meisjes- en Jonge Meisjesvereenigingen
8 nov. 1947 (3, nr. 1): Stichting `Jeugdblad'
Uitgever:
Bonden van Christelijke Gereformeerde Jongelings-, Meisjes- en Jonge Meisjesvereenigingen
8 nov. 1947 (3, nr. 1): Stichting `Jeugdblad'
Drukker:
15 nov. 1952 (8, nr. 1): Uitgeverij van Keulen, Delft
Plaats van Uitgave:
15 nov. 1952 (8, nr. 1): Delft
Frequentie:
1 x p/w
18 mrt. 1952 (7, nr. 16): 1 x p/2w
Omvang:
V
6 nov. 1948 (4, nr. 1): IV
3 nov. 1951 (7, nr. 1): III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 4,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
C. van Dam: 3 nov. 1945-17 nov. 1945 (1, nr. 1-1, nr. 3)
W. Kremer: 3 nov. 1945-1 nov. 1947 (1, nr. 1-2, nr. 51/52)
L.H. van der Meiden (eindredacteur): 3 nov. 1945-1 nov. 1947 (1, nr. 1-2, nr. 51/52)
W.A. Prins-Kleyn: 3 nov. 1945-30 okt. 1954 (1, nr. 1-9, nr. 25)
R.G. Nederlof-Velema: 24 nov. 1945-26 okt. 1946 (1, nr. 4-1, nr. 51)
W. Kremer (eindredacteur): 8 nov. 1947-29 okt. 1949 (3, nr. 1-4, nr. 51)
J.H. Velema: 8 nov. 1947-26 okt. 1957 (3, nr. 1-12, nr. 24)
M.C. Nieuwland: 13 nov. 1954-26 okt. 1957 (10, nr. 1-12, nr. 24)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Luctor et Emergo en Belijden en Beleven
va De Sleutel.
Autopsie:
DCGK cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-