BNPP

Ons Maandblad

Ondertitel:
orgaan van de Friesche Bond van Christelijke Schilderspatroons
okt. 1928 (1, nr. 2): orgaan van den Ned. Bond van Chr. Schilderspatroons en den Friesche Bond van Chr. Schilderspatroons
Categorie:
V
Verschenen:
aug. 1928-mrt. 1935 (1, nr. 1-8, nr. 3)
Eigenaar:
Friesche Bond van Christelijke Schilderspatroons
okt. 1928 (1, nr. 2): Friesche Bond van Christelijke Schilderspatroons en Ned. Bond van Chr. Schilderspatroons
Uitgever:
okt. 1928 (1, nr. 2): A.J. Osinga, Bolsward
Drukker:
okt. 1928 (1, nr. 2): A.J. Osinga, Bolsward
Plaats van Uitgave:
Bolsward
Frequentie:
2 x p/m
okt. 1928 (1, nr. 2): 1 x p/m
Omvang:
I
1929 (2, nr. 1): II
1935 (7, nr. 1): I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
okt. 1928 (1, nr. 2): f 1,50 p/j voor niet-leden
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
K. Roorda: aug. 1928-dec. 1931 (1, nr. 1-4, z.n.)
C. Plomp: aug. 1928-mrt. 1935 (1, nr. 1-8, nr. 3)
W.K. Koopmans: jan. 1932-mrt. 1935 (5, z.n.-8, nr. 3)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Het Schildersgilde, orgaan van den Nederlandschen Bond van Christelijke schilderspatroons (waarbij aangesloten de provinciale organisaties Friesland en Groningen)
Autopsie:
PBF cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-