BNPP

Ons Mulo-blad

Ondertitel:
1924 (6, nr. 1): orgaan van de Vere(e)niging voor Chr. MULO en van de(n) Bond van Besturen van Chr. MULO-scholen
7 jan. 1965 (45, nr. 1): wekelijks orgaan van de vereniging voor Chr. Mulo en de Bond van Chr. Mulo-scholen
Categorie:
IV
Verschenen:
1919-19 dec. 1968 (1, nr. 1-48, nr. 45)
Eigenaar:
-
Uitgever:
fa. W. Swaan, Arnhem
1924 (6, nr. 1): J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij Groningen, Den Haag
jan. 1968 (48, nr. 1): Wolters-Noordhoff NV, Groningen
Drukker:
fa. W. Swaan, Arnhem
1924 (6, nr. 1): J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij Groningen, Den Haag
jan. 1968 (48, nr. 1): Wolters-Noordhoff NV, Groningen
Plaats van Uitgave:
1924 (6, nr. 1): Groningen, Den Haag
jan. 1968 (48, nr. 1): Groningen
Frequentie:
6 x p/j
1920 (2, nr. 1): 9 x p/j
1927 (9, nr. 1): 1 x p/m
15 jan. 1942 (24, nr. 1): 2 x p/m
1957 (37, nr. 1): 1 x p/2w
1962 (42, nr. 1): 1 x p/w
Omvang:
I
1920 (2): II
1925 (7): III
1927 (9): IV
1928 (10): III
1931 (13): IV
1936 (18): V
1941 (23): IV
1947 (27): V
1949 (29): VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
leden vereniging Chr. MULO en Besturenbond: gratis
10 jan. 1963 (43, nr. 1): niet-leden f 15,00 p/j
7 jan. 1965 (45, nr. 1): niet-leden f 25,00 p/j
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
M. van Grieken: 1924-1933 (6, nr. 1-15, nr. 11)
K. van der Kooi: 1924-1936 (6, nr. 1-18, nr. 11)
J. van der Sluis: 1924-1926 (6, nr. 1-8, nr. 8)
W. Uittenbogaard: 1924- 1933 (6, nr. 1-15, nr. 11) en 1938-15 jan. 1946 (20, nr. 1-26, nr. 1)
C.F. Verschoor: 1927- 1938 (9, nr. 1-20, nr. 11)
J. Th. R. Schreuder: 1933-1940 (15, nr. 1-22, nr. 11)
J.C. van Dijk: 1933-15 jan. 1942 (15, nr. 1-24, nr. 1)
H. van den Tol: 1933-dec. 1954 (15, nr. 1-34, nr. 22)
H.H. Broekstra: 1940-18 jan. 1946 (22, nr. 1-26, nr. 1)
H. Noordhof: 1940-mei 1954 (22, nr. 1-34, nr. 10)
R. Dijkstra: 28 sep. 1945-okt. 1954 (25, nr. 1-34, nr. 18)
H.H. Broekstra (eindredacteur): 1 feb. 1946-2 sep. 1946 (26, nr. 2-26, nr. 15)
J. Tigchelaar: 1 feb. 1946-dec. 1965 (26, nr. 2-45, nr. 43)
H.H. Broekstra (hoofdredacteur): 16 sep. 1946-sep. 1955 (26, nr. 16-35, nr. 16)
M. Jansen: jan. 1955-okt. 1955 (35, nr. 1-35, nr. 16)
M. Jansen (hoofdredacteur): okt. 1955-sep. 1959 (35, nr. 17-39, nr. 15)
H.J. Langman: jan. 1955-dec. 1968 (35, nr. 1-48, nr. 45)
J. Hovius: jan. 1955-dec. 1968 (35, nr. 1-48, nr. 45)
A. Zoutewelle: jan. 1956-dec. 1960 (36, nr. 1-40, nr. 25)
G. van Bekkum: jan. 1960-dec. 1968 (40, nr. 1-48, nr. 45)
H.C. van Donk: jan. 1961-1965 (41, nr. 1-45, nr. 21)
H.C. van Donk (hoofdredacteur): 1965-1 feb. 1968 (45, nr. 22-48, nr. 4)
A.Petersen (hoofdredacteur): 7 jan. 1965-1965 (45, nr. 1-45, nr. 22)
G. van den Berg: jan. 1966-jan. 1968 (46, nr. 1-48, nr. 3)
G. van den Berg (hoofdredacteur): 1 feb. 1968-dec. 1968 (48, nr. 4-48, nr. 45)
J. Soetekouw (secretaris): 1 feb. 1968-dec. 1968 (48, nr. 5-48, nr. 45)
D.J. Mevius: 1 feb. 1968-dec. 1968 (48, nr. 5-48, nr. 45)
J. Schaap: 1 feb. 1968-dec. 1968 (48, nr. 5-48, nr. 45)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Ons Mavoblad
Autopsie:
BPCO: 1919-19 dec. 1968 (1, nr. 1-48, nr. 45)
ontbreekt: 21 (1939)
niet verschenen 15 jan. 1942-28 sep. 1945 (24, nr. 1-25, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-