BNPP

de Protestant en de Weg

Ondertitel:
maandblad voor informatie en instructie ten behoeve van het gesprek Reformatie/Rome
jan. 1970 (nr. 1): maandblad voor informatie ten behoeve van het gesprek Reformatie/Rome
Categorie:
III
Verschenen:
apr. 1968-dec. 1970 (nr. 1-nr. 11)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Evangelische Maatschappij, Nederlandse Gustaaf Adolf Vereniging en Deputaten `Reformatie/Rome' van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
Drukker:
Hovens Gréve, Steenwijk
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
11 x p/j
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 10,00 p/j, studenten: f 6,00 p/j, losse nummers: f 1,50, bij een contributie of gift van minimaal f 10,00 gratis voor de leden van de Nederlandse Gustaaf Adolf Vereniging, de Protestantse Vereniging Christelijk Hulpbetoon en de Nederlandse Vereniging Het Evangelie in Spanje
Foto's:
-
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
namens De Protestant: H. van Holk-Meyer: apr. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 11)
H.B. Meyboom: apr. 1968-mei 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 5)
J. Spoelstra: apr. 1968-dec. 1969 (1968, nr. 1-1969, nr. 11)
J. van Rossum: apr. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 11)
H. Johannes: apr. 1968-dec. 1969 (1968, nr. 1-1969, nr. 11)
J.C. Greive: sep. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 5-1970, nr. 11)
C.P. van Andel Lzn.: jan. 1970-dec. 1970 (1970, nr. 1-1970, nr. 11)
namens De Weg: A.T. Besselaar: apr. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 11)
M.J.V. de Craene: apr. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 11)
K. Dronkert: apr. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 11)
H.J. Hoek: apr. 1968-jan. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 1)
H.J. Kouwenhoven: feb. 1970-mei 1970 (1970, nr. 2-1970, nr. 5)
namens kernredactie van beide bladen: A.T. Besselaar (hoofdredacteur): apr. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 11)
H. van Holk-Meyer: apr. 1968-dec. 1969 (1968, nr. 1-1969, nr. 11)
H.B. Meyboom: apr. 1968-dec. 1969 (1968, nr. 1-1969, nr. 11)
R. Bakker: apr. 1968-dec. 1969 (1968, nr. 1-1969, nr. 11)
J. Roelofs (secretaris): apr. 1968-dec. 1970 (1968, nr. 1-1970, nr. 11)
Medewerkers:
P.A. van Leeuwen: jun. 1970-dec. 1970 (1970, nr. 6-1970, nr. 11)
H.A.C. Banning: jun. 1970-dec. 1970 (1970, nr. 6-1970, nr. 11)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv de afzonderlijke bladen De Protestant en De Weg
va Tenminste, Maandblad voor informatie en gesprek over de verhouding Reformatie/Rome
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-