BNPP

de Schakel

Ondertitel:
orgaan van den Godsdienstig Democratischen Kring
Categorie:
III
Verschenen:
1916-jun. 1919 (zj,zn)
Eigenaar:
De Godsdienstig Democratischen Kring
Uitgever:
De erven F. Bohn, Haarlem
Drukker:
De erven F. Bohn, Haarlem
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 2,50 p/j
voor leden van de Godsdienstig Democratischen Kring is De Schakel bij een minimum contributie van f 2,25 gratis
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Ph. Kohnstamm: 1916-1919
J.N. Gunning Wzn.: 1916-1917
Paul Scholten: 1916-1919
M.J.A. Moltzer (secretaris): 1916-1917
J.N. Gunning Wzn. (secretaris): 1918- 1919
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
RUL: 1916-1919
KB: 1916-1917
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-