BNPP

het Stichtsche Wekkertje

Ondertitel:
5 jul. 1889 (2, nr. 2): ten voordeele van de predikantsweduwen en weezen en emeriti-predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerk
Categorie:
III
Verschenen:
6 jul. 1888-20 dec. 1889 (1, nr. 1-2, nr. 26)
Eigenaar:
waarschijnlijk ds. J. Wisse Czn.
Uitgever:
H. Melder, Utrecht
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/2w
28 dec. 1888 (1, nr. 14): 1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 1,00 p/j, losse nummers: f 0,02
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Wisse Czn.: 28 jun. 1889-20 dec. 1889 (2, nr. 1-2, nr. 26)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Het Wekkertje, klein christelijk weekblad voor Nederland,1889-1892
Autopsie:
TUCGK cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-