BNPP

Studiën en Bijdragen op 't gebied der historische theologie

Ondertitel:
-
Categorie:
III
Verschenen:
1870-1880
Eigenaar:
-
Uitgever:
G.L. Funke, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
onregelmatig
gedurende de verschijningsperiode 4 delen
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
W. Moll: 1870-1880
J.G. de Hoop Scheffer: 1870-1880
Medewerkers:
geldend voor de gehele verschijningsperiode 1870-1880: J.G.R. Acquoy, J.S.S. Ballot, J.M. Assink Calkoen, J. Craandijk, H.J. van Dale, G.H.M. Delprat (tot 1871), A.C. Duker, W. Francken Azn., S. Gorter(tot 1871), J. Hartog, J.H.C. Heyse, S. Hoekstra Bzn., H.Q. Janssen, F.W.G. Kemman, C.J. van der Kemp, W.C. Knottenbelt, A. Kuenen, A. Kuyper, J.P.N. Land, A.D. Loman, E.J. Diest Lorgion, H.U. Meijboom, J.P. Muller, W. Muurling, J.C. Poot, W.R. Poolman, J.J. Prins, L.W.E. Rauwenhoff, H.C. Rogge, R.C.H. Römer, J.A. Snellebrand, J. Tideman, J. van Vloten, C.M. Vos, J°. de Vries, J. Wiarda, Aem.W. Wijbrands, J.A. Gerth van Wijk
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Kerkhistorisch Archief, 1855-1866
va Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, 1885-99
Autopsie:
UBVU: cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-