BNPP

de Stuwing

Ondertitel:
orgaan van de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen
jan. 1924 (6, nr. 1): orgaan van de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de Nederlandsche Maatschappij voor buitenverblijven ten behoeve van jongemannen en jongens
apr. 1931 (13, nr. 4): orgaan van de Amsterdamsche Maatschappij voor jongemannen en de Nederlandsche Maatschappij voor buitenverblijven voor jongemannen en jongens. Maandblad voor Nederland en Nederlandsch-Indië
mei 1931 (13, nr. 5): maandblad voor Nederland en Nederlandsch-Indië, uitgaande van de Amsterdamsche Maatschappij voor jongemannen
jun. 1931 (13, nr. 6): maandblad voor Nederland en Nederlandsch-Indië. Uitgaande van de Amsterdamsche Maatschappij voor jongemannen
Categorie:
II
Verschenen:
jan./mrt. 1919-15 okt. 1941 (1, nr. 1-23, nr. 10)
Eigenaar:
Amsterdamsche Maatschappij Voor Jongemannen, Amsterdam
Uitgever:
Amsterdamsche Maatschappij Voor Jongemannen, Amsterdam
Drukker:
M. Lindenbaum en Co, Amsterdam
jul. 1931 (13, nr. 7): Drukkerij A.B. Jonker, Amsterdam
feb. 1934 (16, nr. 2): Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij A.B. Jonker, Amsterdam
jan. 1939 ( 21, nr. 1): Drukkerij A.B. Jonker, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
12 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 1,00 p/j (binnenland), f 1,50 p/j (buitenland)
mei 1926 (8, nr. 5): f 1,00 p/j (binnenland), f 1,50 p/j (buitenland), losse nummers: f 0,20
mrt. 1931 (13, nr. 3): f 3,00 p/j, losse nummers: f 0,30
apr. 1940 (22, nr. 4): f 2,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
N. Padt: jan./feb./mrt. 1919-sep. 1922 (1, nr. 1-4, nr. 9)
W. Fieggen (redactiesecretaris): jul. 1919-sep. 1922 (1, nr. 6-9, nr. 4)
H.H. Steneker: nov. 1922-aug. 1923 (4, nr. 10-5, nr. 8)
J. Eykman: dec. 1922-feb. 1940 (4, nr. 12-22, nr. 2)
R. Kuitert: jun. 1925-feb. 1940 (7, nr. 6-22, nr. 2)
J.P. van Bruggen (redactiesecretaris): jul. 1926-okt. 1926 (8, nr. 1- 9, nr. 11)
J.P. van Bruggen: nov. 1926-feb. 1940 (9, nr. 12-22, nr. 2)
S. Rozemond (secretaris): nov. 1926-15 jun. 1928 (9, nr. 7-10, nr. 6)
S. Rozemond: 15 jul. 1928-jul. 1934 (10, nr. 7-16, nr. 7)
A.L. Nijenhuis (redactiesecretaris): nov. 1930-feb. 1940 (11, nr. 12-22, nr. 2)
N.G.J. van Schouwenburg: jul. 1939-15 okt. 1941 (21, nr. 7-23, nr. 10)
J.B. Th. Spaan: mrt. 1940-15 okt. 1941 (22, nr. 3-23, nr. 10)
W. van Vliet: mrt. 1940-15 okt. 1941 (22, nr. 3- 23, nr. 10)
J.C.G. Nieuwenhuis (voorzitter): mrt. 1940-15 okt. 1941 (22, nr. 3-23, nr. 10)
H. de Jong: mrt. 1940-15 okt. 1941 (22, nr. 3-23, nr. 10)
P. Nagtegaal: mrt. 1940-15 okt. 1941 (22, nr. 3-23, nr. 10)
A.L. Nijenhuis: mrt. 1940-15 okt. 1941 (22, nr. 3-23, nr. 10)
NB: nov. en dec. 1930 worden als redactieleden alleen J. Eykman en A.L. Nijenhuis vermeld
Medewerkers:
alleen in het eerste nummer vermeld: H. Bavinck: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
R. Casimir: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J.L. Dake: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J. Gewin: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
E. Gewin: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
A. de Graaf: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
E. Groenevelt: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
C.P. Gunning: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J.H. Gunning Wzn.: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J.A. v. Hamel: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
A.H. de Hartog: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
F. Hasselaar: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
Ch. Hunningher: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
W.J. Kan: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
Ph. Kohnstamm: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
W.J. Kolkert: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
A.R. v.d. Laar: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J. Lammerts van Bueren: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J.H. Ledeboer: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
W. Leendertz: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J.N. van Munster: jan/feb/mrt 1919 (1, nr. 1)
H.Th. Obbink: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
P. Oosterlee: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
H. Petermeyer: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
F.J. Schaap: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
A.J. de Sopper: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
N. Stufkens jr.: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
J.J. Thomson: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
P. Warners: jan./feb./mrt. 1919 (1, nr. 1)
Speciale nummers:
apr. 1923 (5, nr. 4): vakantienummer
jun. 1926 (8, nr. 7): extra nummer met gevel centraal gebouw
aug. 1930 (12, nr. 8): Indië-nummer
Bibliografische gegevens:
vv De jonge man, orgaan van de Amsterdamsche Jongemannenvereeniging en Maandblad van de C.J.M.V. Excelsior
de jaargangnummering vertoont nogal wat fouten: 19, nr. 2-12 moet 18, nr. 2-12 zijn
20, nr. 1 moet 19, nr. 1 zijn
10, nr. 9 moet 19, nr. 9 zijn
Autopsie:
HDC: jan./mrt. 1919-15 okt. 1941 (1, nr. 1-23, nr. 10)
ontbreekt 1919 (1, nr. 10), feb./mrt. 1920 (2, nrs. 2 en 3), feb. 1921 (3, nr. 2), mrt. 1928 (10, nr. 3)
feb. 1933 (15, nr. 2)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-