BNPP

Teyler's Theologisch Tijdschrift

Ondertitel:
1911 (9): uitgegeven vanwege Teyler's Godgeleerd Genootschap
Categorie:
III
Verschenen:
1903-1911 (1-9)
Eigenaar:
-
Uitgever:
De Erven Loosjes
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Haarlem
Frequentie:
1 x p/kw
Omvang:
V
1904 (2): VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 4,00 p/j, franco per post: f 4,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
de leden van Teyler's Godgeleerd Genootschap: J.G. Boekenoogen: 1903-1911 (1-9)
J.J. de Bussy: 1903-1911 (1-9)
S. Cramer: 1903-1911 (1-9)
A.C. Duker: 1903-1911 (1-9)
H.J. Elhorst: 1903-1911 (1-9)
D.E.J. Völter: 1903-1911 (1-9)
Medewerkers:
W. Brandt: 1903-1909 (1-7)
A. Bruining: 1903-1911 (1-9)
T. Cannegieter: 1903-1911 (1-9)
J.C. Matthes: 1903-1911 (1-9)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Nieuw Theologisch Tijdschrift
Autopsie:
KUB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-