BNPP

Tijdschrift ten behoeve van de Reclasseringsarbeid van het Leger des Heils

Ondertitel:
-
Categorie:
II
Verschenen:
1966-1970 (1966, nr. 1-1970, nr. 3)
Eigenaar:
Leger des Heils, Amsterdam
Uitgever:
Centraal Bureau voor de reclassering van het Leger des Heils, Amsterdam
Drukker:
Stencilafdeling van het Centraal Bureau van het Leger des Heils, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
F. Coutte: 1966
W.F. Palstra: 1966
K. Westergaard: 1967
okt./sep. 1968 (1968, nr. 4): G. Jacobs-Visser, redactiesecretaresse
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1966, nr. 4: verhuizing van Wittenburgergracht naar Nieuwe Leliestraat
Bibliografische gegevens:
vv Ons Tijdschrift
va Tijdschrift voor de gezamenlijke reclasseringsinstellingen KRI (Kombinatie Reclasserings Instellingen)
Autopsie:
KUN cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-