BNPP

Tijdschrift voor Christelijke Opvoeding

Ondertitel:
orgaan van het Internationaal Verband van Christelijke Opvoedings- en Onderwijsorganisaties
Categorie:
IV
Verschenen:
apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Drukkerij Edecea, Hoorn
Drukker:
Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Hoorn
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 0,80 p/j franco per post, losse nummers: f 0,25
1939 (2, nr. 1): f 1,00 p/j franco per post, losse nummers f 0,25
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Waterink (hoofdredacteur): apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
W. Uittenbogaard (eindredacteur en redactiesecretaris): apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
J.Th.R. Schreuder: apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
K. Brants: apr. 1938 (1, nr. 1)
J. Barbas: apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
Fr. Schlienger (Basel): apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
P. Schmidt (Parijs): apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
C. Andresen (Sorup): apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
M. Fakkema (Chicago): apr. 1938-1940 (1, nr. 1-2, nr. 3)
S. Stemerding: jan. 1939-1940 (1, nr. 4-2, nr. 3)
J.W. Marmelstein: jan. 1939-1940 (1, nr. 4-2, nr. 3)
A.Oosterlee: jan. 1939-1940 (1, nr. 4-2, nr. 3)
Chr. Coetzee (Potchefstroom Transvaal): jan.1939-1940 (1, nr. 4-2, nr. 3)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
BPCOcpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-