BNPP

Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie

Ondertitel:
-
Categorie:
III
Verschenen:
zd, 1891-zd, 1905 (1, zn-12, zn)
Eigenaar:
-
Uitgever:
A.Fernhout, Amsterdam
jan. 1894 (1, 2e serie): J.P. Nauta, Velsen
zd, 1896 (3, 2e serie): J.H. Kok, Kampen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
jan. 1894 (1, 2e serie): Velsen
zd, 1896 (3, 2e serie): Kampen
Frequentie:
1 x p/m
jul. 1896 (4, nr. 1): 1 x p/2m
Omvang:
IV
1893 (2, 1e serie): II
1894 (1, 2e serie): IV
1896 (3, 2e serie): IV
1900 (7): III
1901 (8): IV
1902 (10): III
1904 (11): IV
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
jul. 1896 (4, nr. 1): f 2,40 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
N.A. de Gaay Fortman: zd, 1891-zd, 1905 (1, zn-12, zn)
J.J. Westerbeek van Eerten BJzn.: zd, 1891-jun. 1896 (1, zn-3, nr. 12) en sep. 1896-zd, 1905 (jrg.4, nr. 1-12, zn)
C.C. Schot Czn.: zd, 1891-1894 (1, zn-1, 2e serie)
C.C. Schot Czn. (redactiesecretaris): zd, 1894-zd, 1905 (1, 2e serie-12, zn)
J.J. Westerbeek van Eerten BJzn. (redactiesecretaris): jul. 1896 (4, nr. 1)
P. Biesterveld: zd, 1894-zd, 1902 (1, 2e serie-9, zn)
M. Noordtzij: zd, 1894-zd, 1905 (1, 2e serie-12, zn)
H. Bouwman: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
A.G. Honig: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
A. Noordtzij: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
Medewerkers:
A. Zahn: zd, 1891-zd, 1896 (1, zn-3, 2e serie)
G. van Goor: zd, 1891-jul. 1896 (1, zn-4, nr. 1)
H. Hoekstra: zd, 1891-jul. 1896 (1, zn-4, nr. 1)
H. Franssen: zd, 1894- jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
J.W. Gunst: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
J. Hania Pzn.: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1) en sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
A.G. Honig: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
J.J. Impeta: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
G. Klaarhamer: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
H.H. Kuyper: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
J.H. Landwehr: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
J.D. van der Munnik: zd, 1894-jul. 1896 (1, 2e serie-4, nr. 1)
P.A. Diepenhorst: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
C. van Gelderen: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
J. Kok: sep. 1902- zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
G. Keizer: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
R.J.W. Rudolph: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
J. v.d. Sluis: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
G.J. Sybrandy: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
B. Wielenga: sep. 1902-zd, 1905 (10, nr. 1-12, zn)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Gereformeerde bijdragen, tijdschrift voor dogmatische en historische theologie, 1888-1890
in 1894 begint de jaargangtelling opnieuw hetgeen aangeduid wordt met `2e serie'
Autopsie:
UBVU: zd, 1891-zd, 1905 (1, zn-12, zn)
ontbreekt1895 (2, 2e serie)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-