BNPP

Tijdsein

Ondertitel:
maandblad van de Christelijke Gereformeerde Jongerenbond
Categorie:
II
Verschenen:
jan. 1968-dec. 1982 (1, nr. 1-15, nr. 9)
Eigenaar:
Christelijke Gereformeerde Jongerenbond, Wildervank
Uitgever:
Christelijke Gereformeerde Jongerenbond, Wildervank
Drukker:
L. Kaper, Apeldoorn
7 mei 1970 (3, nr. 6): De Walburg Pers, Apeldoorn
21 jan. 1971 (4, nr. 1): Drukkerij De Walburg Pers, Zutphen
Plaats van Uitgave:
Wildervank
Frequentie:
1 x p/m
jan. 1969 (2, nr. 1): 1 x 3w
jan. 1977 (10, nr. 1): 1 x p/m
Omvang:
I
1969 (2): III
1978 (11): IV
Formaat:
A
jan. 1978 (11, nr. 1): B
Oplage:
-
Prijzen:
f 7,50 p/j
25 jan. 1973 (6, nr. 1): f 10,00 p/j
jan. 1979 (12, nr. 1): f 15,00 p/j, losse nummers: f 1,50
jan. 1981 (14, nr. 1): f 17,50 p/j, losse nummers f 1,75
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.H. Velema: jan. 1968-dec. 1968 (1, nr. 1-1, nr. 12)
J.J. Rebel: jan. 1968-dec. 1968 (1, nr. 1-1, nr. 12)
B. Molenaar: jan. 1969-dec. 1982 (2, nr. 1-15, nr. 9)
J. Plantinga: jan. 1969-dec. 1982 (2, nr. 1-15, nr. 9)
D.M. van Rietschoten: jan. 1969-dec. 1982 (2, nr. 1-15, nr. 9)
A.Visser: jan. 1969-dec. 1982 (2, nr. 1-15, nr. 9)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
dec. 1982 (15, nr. 9): laatste nummer met verscheidene artikelen uit vroegere jaargangen
Bibliografische gegevens:
vv De Sleutel
Autopsie:
DCGK: jan. 1968-dec. 1982 (1, nr. 1-15, nr. 9)
ontbreekt: jan-nov. 1982 (15, nrs. 1-8) en 14 jun. 1973 (6, nr. 8)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-