BNPP

de Toortsdrager

Ondertitel:
orgaan van de Apologetische vergadering `De Toortsdrager' der christelijke levens- en wereldbeschouwing
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1927-nov./dec. 1931
Eigenaar:
Vereniging `de Toortsdrager'
Uitgever:
H.J. Paris Amsterdam
jan. 1929: Uitgeversmaatschappij `Holland', Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/2m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 2,75 p/j, losse nummers: f 0,50, dubbele nummers: f 1,00, leden, begunstigers en donateurs: gratis
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Jacs Rustige (redactiesecretaris): jan. 1927-nov./dec. 1931
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
in De Toortsdrager was opgenomen het tijdschrift Nieuwe Banen,1908-1926
Autopsie:
HDC: jan. 1927-nov./dec. 1931
ontbreekt: 1, nr. 5 en 3, nrs. 1, 2, 3, 5 en 6
UVA: 1, nr. 5 en 3, nrs. 1, 2, 3, 5 en 6
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-