BNPP

Uitzicht

Ondertitel:
tijdschrift ter bevordering van het oecumenisch besef
Categorie:
III
Verschenen:
okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
Eigenaar:
Gereformeerd studieverband voor oecumenische vragen
Uitgever:
Uitgeverij Van Keulen, Den Haag
jan./feb. 1959 (5, nr. 1): J. Niemeijer, Groningen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Den Haag
jan./feb. 1959 (5, nr. 1): Groningen
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
III
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
f 2,75 p/j
jan./feb. (5, nr. 1): f 5,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
I.A. Diepenhorst: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
J. v.d. Berg: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
A. Bouman: okt. 1954-mrt/apr. 1959 (1, nr. 1-5, nr. 3)
Th. Delleman: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
A. van Deursen: okt. 1954- mei/jun. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 2)
J.M. van Minnen: okt. 1954-mei/jun. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 3)
E. de Jong: mei/jun. 1959-nov./dec. 1961 (5, nr. 3-7, nr. 4)
K. Bisschop: jul./okt. 1961- nov./dec. 1961 (7, nr. 3-7, nr. 4)
J. Slomp: jul./okt. 1961-nov./dec. 1961 (7, nr. 3-7, nr. 4)
E. van der Velde: jul./okt. 1961-nov./dec. 1961 (7, nr. 3-7, nr. 4)
Medewerkers:
Th. J. Barentsen: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
C.B. Bavinck: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
J.C. Brussaard: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
H.A. Colijn: okt. 1954-nov./dec. 1959 (1, nr. 1-5, nr. 6)
J.D. Dengerink: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
E. Diemer: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
M.W. Dirksen: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
F. Dresselhuys: okt. 1954- nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
G. van Driel: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
R. van Dijk: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
J. Firet: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
D. Grosheide: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
W.G. Harrenstein: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
C.M. Baronesse van Heemstra: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
A. Hendrikse: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
K. Kraan: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
D. Krijger: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
D. v.d. Meulen: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
G.H.J. v.d. Molen: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
D. Nauta: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
J. Overduin: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
C.A. van Peursen: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
B. Richters: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
H.N. Ridderbos: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
W.G. Scheeres: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
P.A.E. Sillevis Smitt: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
M. Vreugdenhil: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
G. v.d. Veen: okt. 1954-feb./mrt. 1958 (1, nr. 1-4, nr. 2)
H.J. Westerink: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
M.C. Wijnbeek: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
S.U. Zuidema: okt. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 1-7, nr. 4)
W.F. de Gaay Fortman: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
E. de Jong: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
J.J. Miedema: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
A.Pos: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
J. Reinders: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
D. Ringnalda: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
G. Th. Rothuizen: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
H. Turkstra: dec. 1954-nov./dec. 1961 (1, nr. 2-7, nr. 4)
D.C. Mulder: feb. 1955-nov./dec. 1961 (1, nr. 3-7, nr. 4)
J.A.C. Rullmann: feb. 1955-nov./dec. 1961 (1, nr. 3-7, nr. 4)
Speciale nummers:
dec. 1957 (1, nr. 2): Evanston-Philadelphianummer
Bibliografische gegevens:
va Gemeentetoerusting
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-