BNPP

Utrechts Kerkblad

Ondertitel:
officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in de classis Utrecht
28 apr. 1962 officieel weekblad van de Gereformeerde Kerken in de Classis Utrecht
Categorie:
III
Verschenen:
7 apr. 1962-dec. 1976
Eigenaar:
Stichting Gereformeerde Pers
Uitgever:
Stichting Gereformeerde Pers
Drukker:
Drukkerij en Uitgevers Mij P. den Boer Utrecht
1965: NV Drukkerij Den Boer en Smits Utrecht
20 jan. 1968: NV Drukkerij Den Boer Utrecht
31 jan. 1970: NV Drukkerij Den Boer-Cuperus Utrecht
Plaats van Uitgave:
Bilthoven
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
f 7,00 p/j
1 jan. 1967: f 11,00 p/j
1973: f 17,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
N. Warner (eindredacteur): 28 apr. 1962-dec. 1975
L.W. Muns: 7 apr. 1962-17 sep. 1964
H. de Jong: 7 apr. 1962-21 nov. 1973
J. Plomp: 7 apr. 1962-18 mrt. 1963
J. v.d. Linden: 15 sep. 1962-dec. 1976
F.J. Scholten: 23 mrt. 1963-14 dec. 1968
H. Verburg: 30 mrt. 1974-dec. 1975
H. Verburg (eindredacteur): jan. 1976-dec. 1976
M. de Bie: jan. 1976-dec. 1976
K.A. Firet: jan. 1976-dec. 1976
N. Warner: jan. 1976-dec. 1976
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Classicale Kerkbode
oi Centraal Weekblad
geen jaargangnummering
Autopsie:
GAU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-