BNPP

Verkenning en bezinning

Ondertitel:
Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het Joodse volk
Categorie:
III
Verschenen:
mrt. 1967-dec. 1988 (nr. 1-22, nr. 4)
Eigenaar:
J.H. Kok, Kampen
jun. 1974 (8, nr. 1) Bureau Evangelie en Israël, Baarn
dec. 1975 (9, nr. 3) Bureau Evangelie en Israël, Leusden
jun. 1977 (11, nr. 1) Bureau Kerk en Israël, Leusden
Uitgever:
J.H. Kok, Kampen
Drukker:
J.H. Kok, Kampen
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
4 x p/j.
Omvang:
II
Formaat:
A
Oplage:
-
Prijzen:
jun. 1974 (8, nr. 1) f 10,00 p/j., losse nrs. f 3,00
jun. 1981 (15, nr. 1) f 14,50 p/j, losse nrs. f 4,25
jun. 1986 (20, nr. 2) f 15,80 p/j, losse nrs. f 5,-
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
M. Boertien, sep. 1977 (11, nr. 2) en sep. 1987-dec. 1988 (21, nr. 3-22, nr. 4)
S. Gerssen, sep. 1977-dec. 1981 (11, nr. 2-15, nr. 3)
A.F.J. Klijn, sep. 1977-jun. 1980 (11, nr. 2-14, nr. 1)
J.L. Koole, sep. 1977 (11, nr. 2)
B.J. Oosterhoff, sep. 1977-mrt. 1987 (11, nr. 2-21, nr. 1)
B.D. Smeenk, sep. 1977-jun. 1980 (11, nr. 2-14, nr. 1)
C.J. den Heyer, (redactie secretaris), sep. 1977-dec. 1988 (11, nr. 2-22, nr. 4)
T. Brienen, sep. 1978-dec. 1988 (12, nr. 2-22, nr. 4)
G.H. Cassuto, mrt. 1978-sep. 1986 (11, nr. 4-20, nr. 3)
M. Dijkstra, mrt. 1978-jun. 1980 (11, nr. 4-14, nr. 1)
E.D.J. de Jongh, dec. 1980-dec. 1988 (14, nr. 3-22, nr. 4)
K.A.D. Smelik, sep. 1983-sep. 1985 (17, nr. 2-19, nr. 3)
R. Süss, mrt. 1986-dec. 1988 (20, nr. 1-22, nr. 4)
H. Vreekamp, sep. 1987-dec. 1988 (21, nr. 3-22, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
mrt. 1967 (nr. 1), J.L. Koole, Tenach of oud testament?
jun. 1967-okt. 1967 (nr. 3), J. Wytzes, Antisemitisme in de antieke wereld
mrt. 1968 (nr. 4), C. van der Woude, Gesprek met Israël in de tweede eeuw
jun. 1968 (nr. 1), C.B. Bavinck, De verhouding van de kerk en het Joodse volk
sep. 1968 (nr. 1), mrt. 1969 (2, nr. 4), J.L. Koole, Jesaja 53
jun. 1969 (3, nr. 1), H. Mulder, De synagoge in de nieuwtestamentische tijd
sep. 1969 (3, nr. 2), J. van den Berg, Joden en christenen in Nederland gedurende de zeventiende eeuw
dec. 1969 (3, nr. 3), J. Dijk, Uitverkoren en vervolgd
mrt. 1970 (3, nr. 4), S.J. Popma, De lastendrager (Joodse vroomheid in de moderne literatuur)
jun. 1970 (4, nr. 1), L.A. Snijders, Het verhaal van Abrahams beproeving
sep. 1970 (4, nr. 2), R. Bakker, Van Israël en de heilhistorie
dec. 1970 (4, nr. 3), H. Steendam, Het nieuwe verbond
mrt. 1971 (4, nr. 4), J. Dijk, Niet zonder Israël.I
jun. 1971 (5, nr. 1), J. Dijk, Uit Joden en Heidenen II
mrt. 1976 (9, nr. 4), H.G. Leih, Karl Marx en de emancipatie der Joden
jun. 1976 (10, nr. 1), J.N. Sevenster, De wortels van het antisemitisme in de oudheid
sep. 1976 (10, nr. 2), H. Mintjes, Muslim en Jood: vriend of vijand? I
dec. 1976 (10, nr. 3), H. Mintjes, Muslim en Jood: vriend of vijand? II
mrt. 1977 (10, nr. 4), J. Dijk, Hal Lindsey: profeet of fantast?
jun. 1977 (11, nr. 1), A.F.J. Klijn, Een Joodse klacht over de verwoesting van Jerusalem in het jaar 70
sep. 1977 (11, nr. 2), S.P. Tabaksblatt, Het leven van Dr. Philip Samuel van Ronkel
dec. 1977 (11, nr. 3), C.J. den Heyer, Joodse literatuur over het lijdensverhaal van Jezus
mrt. 1978 (11, nr. 4), J. Willebrands, De oude christelijk-Palestijnse liturgie
jun. 1978 (12, nr. 1), S.P. Tabaksblad, Het Chassidisme
sep. 1978 (12, nr. 2), D.J. van Uden, Gezegend Gij Heer
dec. 1978 (12, nr. 3), J. Dijk, Rabbi Honoris Causa (Leven en arbeid van Samuël Lieberkühn)
mrt. 1979 (12, nr. 4), W. Zuidema, Holocaust
jun. 1979 (13, nr. 1), D.C. Mulder, Israël tussen dialoog en oecumene
sep. 1979 (13, nr. 2), H.H. Grosheide, Israël na de Babylonische ballingschap
dec. 1979 (13, nr. 3), S. Gerssen, Franz Rosenzweig, 1886-1929
mrt. 1980 (13, nr. 4), S.P. Tabaksblatt, Bladen uit mijn levensboek
jun. 1980 (14, nr. 1), T. Briemen, De Nadere Reformatie en het Jodendom
sep. 1980 (14, nr. 2), R. Boon `De Messias in Talmoed en Midrasj
mrt. 1981 (14, nr. 4), C.J. den Heyer, Oude wijn is voortreffelijk
jun. 1981 (15, nr. 1), R. Boon, Israël in Albion
dec. 1981 (15, nr. 3), M. Boertien, Jeruzalem tussen droom, daad en Dood
mrt. 1982 (15, nr. 4), A. Krijger, Paulus als tussenfiguur
jun. 1982 (16, nr. 1), S.P. Tabaksblatt, Ds. Johannes Rottenberg
sep. 1982 (16, nr. 2), M. de Goeij, De vrouw in het Jodendom
dec. 1982 (16, nr. 3), J. Schoneveld, De bijbel in het Israëlitisch onderwijs tussen traditie en moderniteit
jun. 1983 (17, nr. 1), E. van Voolen, Joodse Feestdagen
sep. 1983 (17, nr. 2), J.S. Vos, Politiek en exegese
mrt. 1984 (17, nr. 4), M. Boertien, Jacobs stem en Ezaus Handen
jun. 1984 (18, nr. 1), P. Wijbenga, De loofhut van uw vrede
sep. 1984 (18, nr. 2), R. Süss, De plaats van Israël in de kerkorde der Nederlandse Hervormde kerk
dec. 1984 (18, nr. 3), S. Schoon, Nieuwe ontwikkelingen in de Joods-Christelijke ontmoeting
jun. 1985 (19, nr. 2), K.A.D. Smelik, De anti-joodse prediking van Johannes Chrysostamos
sep. 1985 (19, nr. 3), E.D.J. de Jongh, De Marranen
dec. 1985 (19, nr. 4), J. van Amersfoort, De kerk van Jacobus
mrt. 1986 (20, nr. 1), G.W. Marchal, Koopmans en de Joden
jun. 1986 (20, nr. 2), S. Schoon, Naar aanleiding van de Joodse najaarsfeesten
sep. 1986 (20, nr. 3), P.W. van Boxel, De Joden en de anderen
dec. 1986 (20, nr. 4), G.H. Cohen Stuart, Bezinning op de ontmoeting van Christenen met Joden in Jeruzalem
mrt. 1987 (21, nr. 1), L.J. van der Burg, Kerk en Israëlen de politiek
jun. 1987 (21, nr. 2), H. Vreekamp, Israël en de Kerk
sep. 1987 (21, nr. 3), E. van Voolen, Synagoge en Joodse eredienst
dec. 1987 (21, nr. 4), R. Süss, Het genadeloze bestaan (Israël bij Karl Barth)
mrt. 1988 (22, nr. 1), R. van der Vegt, Mezbizh en Kotsk
jun. 1988 (22, nr. 2), M. Drayer, Dominee Eliëzer Kropveld
sep. 1988 (22, nr. 3), Pinchas H. Peli, Weet tegenover wie je Staat
dec. 1988 (22, nr. 4), L.A. Snijders, Verkenning en bezinning, 1967-1989
Bibliografische gegevens:
va Verkenning en Bezinning, boekenreeks (geen periodiek in de zin van deze bibliografie)
Autopsie:
UBVU: mrt. 1967-dec. 1988 (1, nr. 1-22, nr. 4)
ontbreekt jun. 1967 (1967, nr. 2)
sep. 1968 (1968, nr. 1)
dec. 1968 (1968, nr. 3)
sep. 1980 (14, nr. 2)
sep. 1981 (15, nr. 2)
mrt. 1983 (16, nr. 4)
dec. 1983 (17, nr. 3)
mrt. 1985 (19, nr. 1)
in de rubriek Speciale nummers ontbreken daarvan de titels
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-