BNPP

Het zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Heidenbode en Mosterd- zaad); jan. 1912 (10, nr. 1): Het zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Ondertitel:
-
Categorie:
III
Verschenen:
jan. 1903-dec. 1967 (1, nr. 1-65, nr. 12)
Eigenaar:
De Gereformeerde Kerken in Nederland.
Uitgever:
D. Donner, Leiden
jan. 1907 (5, nr. 2): Drukkerij `Vada', Wageningen
mrt. 1910 (8, nr. 3): J. Zomer-Drukkerij `Vada', Wageningen
1947 (45): Generale Deputaten voor de Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder de heidenen en Mohammedanen
jan. 1957 (55, nr. 1): Generale deputaten voor de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder de heidenen en moslims
jan. 1959 (57, nr. 1): Generale deputaten voor de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland
nov. 1965 (63, nr. 11): Zendingscentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Drukker:
D. Donner, Leiden
jun. 1906 (3, nr. 6): Oosterbaan en Le Cointre, Goes
jan. 1907 (5, nr. 2): Drukkerij "Vada", Wageningen
jan. 1910 (8, nr. 1): J. Zomer, Drukkerij "Vada", Wageningen
aug. 1914 (12, nr. 8): J. Zomer, electrische drukkerij "Vada", Wageningen
jan. 1924 (22, nr. 1): Drukkerij "Vada", Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen
jan. 1948 (46, nr. 1): Gebr. Zomer en Keunings Drukkerij "Vada", Wageningen
jan. 1968 (66, nr. 1): NV Drukkerij Vada, Wageningen
Plaats van Uitgave:
Leiden
jan. 1907 (5, nr. 2): Wageningen
nov. 1965: Baarn
Frequentie:
12 x p/j (in 1942 10 x), incidenteel dubbelnummers
Omvang:
III
jan. 1913 (11, nr. 1): II
jan. 1925 (23, nr. 1): III
jan. 1941 (39, nr. 1): II
jan. 1943 (41, nr. 1): I
jan. 1946 (44, nr. 1): II
Formaat:
A
jan. 1913 (11, nr. 1): B
Oplage:
jul. 1946 (44, nr. 7): ± 78.000
jan. 1953 (52, nr. 1, p. 8): ± 115.000
jul/aug. 1959 (58, nr. 7/8, p. 280): 140.000
Prijzen:
f 0,04 per nummer, bij 4 nummers en meer: f 0,03
jul. 1915 (13, nr. 7): exemplaren op beter papier: f 1,00 p/j
jan. 1918 (16, nr. 1): 4 exemplaren + erboven: f 0,05 p/nr, f 0,66 p/j, per jaargang op beter papier: f 1,25 p/j
jan. 1924 (22, nr. 1): f 0,84 p/j, bij meer dan 3 abonnementen: f 0,72 p/j
jan. 1946 (44, nr. 1): f 1,20 p/j, bij meer dan 3 abonnementen: f 1,08 p/j
jan. 1958 (57, nr. 1): f 1,85 p/j bij meer dan 3 abonnementen: f 1,44 p/j
jan. 1959 (58, nr. 1): f 2,00 p/j bij meer dan 3 abonnementen: f 1,80 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
H. Dijkstra: jan. 1903-jan. 1922 (1, nr. 1-20, nr. 1)
H. Hoekstra: jan. 1903-jan. 1916 (1, nr. 1-14, nr. 1)
J. Hania: sep. 1916-apr. 1922 (14, nr. 9-20, nr. 4)
W. Breukelaar: mei 1922-nov. 1922 (20, nr. 5-20, nr. 11)
vanaf dec. 1922 (20, nr. 12): geen redactieleden meer vermeld
B. Richters (eindredactie): nov. 1946-dec.1963 (44, nr. 11-61, nr. 12)
J.C. Gilhuis: feb. 1947-dec. 1963 (45, nr. 2-61, nr. 12)
H.A. Wiersinga: feb. 1947-dec. 1963 (45, nr. 2-61, nr. 12)
P.J. Luyendijk: jul/aug. 1961-dec. 1963 (59, nr. 7/8-61, nr. 12)
1964-1967: geen namen van redactieleden vermeld
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Heidenbode en Mosterdzaad jan. 1912 (10, nr. 1): in de titel vervalt het achtervoegsel (Heidenbode en Mosterdzaad)
in de periode 1919-jan. 1925 werd aan de titel toegevoegd: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de zending onder de Joden
va Zending, het zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
eerst vanaf jan. 1941 (39, nr. 1) worden jaargangnummers vermeld
Autopsie:
UBVU: jan. 1903-dec. 1967 (1, nr. 1-65, nr. 12)
ontbreekt 42, nr. 9-43, nr. 10 (1944-1945)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-