BNPP

Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk

Ondertitel:
-
Categorie:
III
Verschenen:
okt. 1951-dec. 1974 (35, nr. 10-1974, nr. 7)
Eigenaar:
Zendingsbureau der Nederlandse Hervormde Kerk Oegstgeest
Uitgever:
sep. 1955 (zj, zn): Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk
Drukker:
A. Faber en Zoon NV, Rotterdam
nov. 1951 (35, nr. 11): C. Blommendaal NV, Den Haag
sep. 1955 (zj, zn): fa. Stempher, Deventer
jul./aug. 1962 (zj, nr. 7/8): C. Blommendaal NV, Den Haag
1 dec. 1972 (1972, nr. 7): combigraph drukkerijen Den Haag BV
Plaats van Uitgave:
-
Frequentie:
1 x p/m
11 mei 1973 (1973, nr. 3): 7 x p/j
Omvang:
I
jan. 1954 (38, nr. 1): II
jan. 1961 (zj, nr. 1): III
zd, (1970, nr. 1): II
Formaat:
C
jan. 1954 (38, nr. 1): B
Oplage:
-
Prijzen:
Nederland: f 2,00 p/j, Indonesië en buitenland: f 2,00 p/j excl. verzendkosten
apr. 1959 (zj, nr. 4): f 2,40 p/j
jan. 1964 (zj, nr. 1): f 3,00 p/j
jan. 1969 (zj, nr. 1): f 5,00 p/j, bij meer dan 10 exemplaren per adres: f 4,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
jul./aug. 1962 (zn, 7/8): incidenteel
Redactie:
W.F. Dankbaar: okt. 1951-nov. 1951 (35, nr. 10-35, nr. 11)
C.H.C. Gunning: okt. 1951-jul./aug. 1955 (35, nr. 10 -39, nr. 7/8)
N. Heertjes: okt. 1951-jun. 1953 (35, nr. 10-37, nr. 6)
G. Hofman: okt. 1951-nov. 1954 (35, nr. 10-38, nr. 11)
F.C. Kamma: okt. 1951-nov. 1954 (35, nr. 10-38, nr. 11)
P.J. Mackaay: okt. 1951-jul/aug. 1955 (35, nr. 10-39, nr. 7/8)
C.W. Nortier: okt. 1951-jul./aug. 1955 (35, nr. 10-39, nr. 7/8)
N. Stufkens: okt. 1951-okt. 1951 (35, nr. 10-35, nr. 10)
C.C.C.J. Swaan-Koopman: okt. 1951-jul./aug. 1955 (35, nr. 10-39, nr. 7/8)
A. v.d. Weerthof (redactiesecretaris): okt. 1951-dec. 1953 (35, nr. 10-37, nr. 12)
H.A.C. Hildering: okt. 1953-jun. 1954 (37, nr. 10-38, nr. 6)
G.P. Klijn: okt. 1953-jul./aug. 1955 (37, nr. 10-39, nr. 7/8)
E. Beker (redactiesecretaris): jan. 1954-jul./aug. 1955 (38, nr. 1-39, nr. 7/8)
H.J. Teutscher: jan./feb. 1955-jul./aug. 1955 (39, nr. 1/2-39, nr. 7/8)
P.J. Mackaay (hoofdredacteur): sep. 1955-nov. 1955 (zj, zn-zj, zn)
M.J. de Geus-Smelt (hoofdredacteur): dec. 1956-feb. 1964 (zj, zn-zj, nr. 2)
H. Perdok (hoofdredacteur): mrt. 1964-jul./aug. 1964 (zj, nr. 4-zn 7/8)
J.M.H. Swellengrebel (hoofdredacteur): sep. 1964- dec. 1974 (zj, nr. 9-1974, nr. 7)
J. Fillius (eindredacteur): zd,, z.jt.-dec. 1974 (1970, nr. 6-1974, nr. 7)
J. Bos: zd,, z.jt-dec. 1974 (1970, nr. 6-1974, nr. 7)
J. van Capelleveen: zd,, z.jt.-dec. 1974 (1970, nr. 6-1974, nr. 7)
E. Jansen Schoonhoven: zd,, z. jt.-dec. 1973 (1970, nr. 6-1973, nr. 7)
H. van 't Veld: zd,, z.jt.-apr. 1974 (1970, nr. 6-1974, nr. 2)
J. Voorhoeve: zd,, z.jt.-zd,, z. jt. (1970, nr. 6-1970, nr. 7)
H.C. Zorn: zd,, z. jt.-30 nov. 1971 (1970, nr. 6-1971, nr. 7)
L. Osinga: jan. 1972-dec. 1974 (1972, nr. 1-1974, nr. 7)
L.A. Hoedemaker: jan. 1974-dec. 1974 (1974, nr. 1-1974, nr. 7)
E. Jansen Schoonhoven (adviseur): jan. 1974- dec. 1974 (1974, nr. 1-1974, nr. 70)
Magré: mei 1974-dec. 1974 (1974, nr. 3-1974, nr. 7)
Medewerkers:
S.M. Holsteyn: okt. 1951-nov. 1951 (35, nr. 10-35, nr. 11)
J.A. Mulder: okt. 1951-nov. 1951 (35, nr. 10-35, nr. 11)
E.W. Schotel: okt. 1951-nov. 1951 (35, nr. 10-35, nr. 11)
H.J. van Straalen: okt. 1951-nov. 1951 (35, nr. 10-35, nr. 11)
H.D. Woortman: okt. 1951-nov. 1951 (35, nr. 10-35, nr. 11)
Speciale nummers:
jan./feb. 1955 (39, nrs. 1 en 2): eeuwfeest Nieuw-Guinea-Zending
nov. 1957 (z.j, zn): Timor-nummer
jul./aug. 1968 (zj, nr. 7/8): Ghana-nummer
jun. 1967 (zj, nr. 6): Kameroen-nummer
mei 1968 (zj, nr. 5): Pinksternummer i.s.m. Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
apr. 1969 (zj, nr. 4): Islamnummer
Bibliografische gegevens:
vv Nederlands Zendingsblad, waarin opgenomen Vrouwen- Zendingsblad, maandblad van de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk
oi Vandaar
van jan. 1957 tot dec. 1964 (zj, zn-zn, 12) werd een bijlage getiteld: De roepende kerk toegevoegd
Autopsie:
UBVU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-