BNPP

de Zendingsbode van Tjiandjoer en Tjigelam

Ondertitel:
orgaan van de Afdeling 's-Gravenhage en Scheveningen der Nederlandse Zendingsvereeniging
Categorie:
III
Verschenen:
1916-1917 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Eigenaar:
Afdeling 's-Gravenhage en Scheveningen der Nederlandse Zendingsvereeniging
Uitgever:
Afdeling 's-Gravenhage en Scheveningen der Nederlandse Zendingsvereeniging
Drukker:
G.H. van der Boom electrische drukkerij, Den Haag
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
f 0,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
W. Jonker jr: 1916-1917 (1, nr. 1-2, nr. 12)
J.M. Jalink: 1916-1917 (1, nr. 1-2, nr. 12)
L.M. van Noppen: 1916-1917 (1, nr. 1-2, nr. 12)
H.J. de Zwart: 1916-1917 (1, nr. 1-2, nr. 12)
I. van der Post: 1916-1917 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Tjigelam-bode
Autopsie:
RUG: 1916-1917 (1, nr. 1-2, nr. 12)
ontbreekt 1917, nr. 2, 6, 7
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-