BNPP

de Zondagsschool

Ondertitel:
tijdschrift ter bespreking van de belangen der Gereformeerde Zondagsschoolvereniging `Jachin' (opgericht 1871)
jan. 1922 (20, nr. 1): maandblad ter bespreking van de belangen der Gereformeerde Zondagsschoolvereniging
jan. 1934 (32, nr. 1): tijdschrift ter bespreking van de belangen der Gereformeerde Zondagsschool
Categorie:
IV
Verschenen:
1903-apr. 1941 (1-39)
Eigenaar:
Gereformeerde Zondagsschoolvereniging "Jachin"
jan. 1922 (20, nr. 2): Zondagsschoolvereniging "Jachin".
Uitgever:
A. Gezelle Meerberg, Heusden
mrt. 1916 (14, nr. 3): E.J. Bosch JBzn., Nijverdal
mrt. 1918 (16, nr. 3): E.J. Bosch JBzn., Baarn
jan. 1928 (26, nr. 1): Jachins uitgeversbureau, Haarlem
dec. 1935 (33, nr. 12): Jachin's uitgeversbureau, Amsterdam
1 jan. 1937 (35, nr. 1): Uitgeverij Jachin's Uitgeversbureau (naamloze vennootschap W.D. Meinema), Delft
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Heusden
mrt. 1916 (14, nr. 3): Nijverdal
mrt. 1918 (16, nr. 3): Baarn
jan. 1928 (26, nr. 1): Haarlem
dec. 1935 (33, nr. 12): Amsterdam
1 jan. 1937 (35, nr. 1): Delft
Frequentie:
4 x p/j
1911 (9, nr. 4): 1 x p/m
Omvang:
I
1926 (24): II
Formaat:
A
jan. 1922 (20, nr. 1): B
Oplage:
1903 (1): 474
1911 (9, nr. 4): meer dan 500
jan. 1928 (26, nr. 1): 1100
Prijzen:
f 0,40 p/j
1911 (9, nr. 4): f 0,60 p/j
jan. 1919 (17, nr. 1): f 0,75 p/j
jan. 1920: f 1,25 p/j
Foto's:
vanaf 1926 incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
J.P. Tazelaar: 1903-1930 (1-28)
A. Dondorp: jan. 1931-apr. 1941 (29, nr. 1-39, nr. 4)
Medewerkers:
F.W. Grosheide: jan. 1922-apr. 1941 (20, nr. 1-39, nr. 4)
J. Douma: jan. 1922-apr. 1941 (20, nr. 1-39, nr. 4)
J.A. Tazelaar (Rotterdam): jan. 1922-apr. 1941 (20, nr. 1-39, nr. 4)
P. Oranje: jan. 1922-feb. 1926 (20, nr. 1-24, nr. 3)
A. Boot: jan. 1922-jul. 1940 (20, nr. 1-38, nr. 7)
A. Verleur: jan. 1922-okt. 1935 (20, nr. 1-33, nr. 10)
J.P. Tazelaar: jan. 1931-feb. 1936 (29, nr. 1-34, nr. 2)
D.J. van Katwijk: aug. 1933-apr. 1941 (31, nr. 8-39, nr. 4)
Speciale nummers:
1911 (9, nr. 3): vereniging Jachin bestaat 40 jaar.
1919 (17, nr. 11): verslag der boekbeoordeling (recensies kinderboeken
voortaan elk novembernummer: kerstboekjes)
jan. 1928 (26, nr. 1) jubileumnummer: 25 jaar `De Zondagsschool'
jul. 1931 (29, nr. 7) jubileumnummer: `Jachin' bestaat 60 jaar
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
UBVU: 1903-apr. 1941 (1-39)
ontbreekt nov. 1932 (30, nr. 11)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-