BNPP

de Zutphensche Zendingsbode jan. 1918 (10, nr. 99): Zutphensche Zendingsbode

Ondertitel:
orgaan ten dienste van de Classicale Zendingsvereeniging Zutphen
jan. 1918 (10, nr. 99): orgaan van de classicale Zend.-Vereen. Zutphen
Categorie:
III
Verschenen:
juni 1908-dec. 1921 (nr. 1-11, nr. 137)
Eigenaar:
Classicale Zendingsvereeniging Zutphen
Uitgever:
Classicale Zendingsvereeniging Zutphen
Drukker:
Neerlandia-Drukkerij, Apeldoorn.
Plaats van Uitgave:
Zutphen
Frequentie:
12 x p/j
jan. 1918 (10, nr. 99): 6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
C
jan. 1918 (10, nr. 99): B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
M.J. Beukenhorst: jun. 1908-dec. 1908 (nr. 1-nr. 3)
Th.C. Frederikse: jun. 1908-dec. 1917 (nr. 1-10, nr. 99)
J. Gouverneur: jun. 1908-sep. 1911 (nr. 1-nr. 37)
J. Henri Ledeboer: jun. 1908-feb. 1914 (nr. 1-nr. 66)
B.H. Huitink: jun. 1908-dec. 1917 (nr. 1-10, nr. 99)
J. Knottenbelt: jun. 1908-feb. 1914 (nr. 1-nr. 66)
A.J. Wartena: jun. 1908-sep. 1911 (nr. 1-nr. 37) en mrt. 1914-dec. 1917 (nr. 67-10, nr. 99)

J.W. Werkman: jun. 1908- dec. 1912 (nr. 1-nr. 52)
H.D.J. Boissevain: mei 1909-dec. 1917 (nr. 8-10, nr. 99)
C. Roeterdink: mei 1909-dec. 1917 (nr. 8-10, nr. 99)
J. van Dorp: okt. 1911-jul. 1917 (nr. 38-nr. 96)
M.J. Beukenhorst: okt. 1911-dec. 1917 (nr. 38-10, nr. 99)
W. Coenraad: aug. 1914-jul. 1917 (nr. 72-10, nr. 97)
P. Kat Pzn: mrt. 1914-dec. 1917 (nr. 67-10, nr. 99)
J.W. van Petegem: jul. 1917-dec. 1917 (nr. 97-10, nr. 99)
na 1917 geen redactieleden meer vermeld
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
oi De Wachter,weekblad gewijd aan de belangen der Nederlandse Hervormde Kerk in de classis Zutphen
Autopsie:
LDSOW cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-