BNPP

Aktie

Ondertitel:
1968: maandblad voor jonge mensen
1969: maandblad voor twieners
aug. 1971: twieners maandblad
mei 1972: Youth for Christ Free Paper
okt. 1972: Youth for Christ Paper
aug. 1973: YFC maandblad
jan. 1974: is een uitgave van YFC
jan. 1978: (7, nr. 11): Magazine voor jonge mensen
zdzj: Chr. Maandblad voor jongeren
aug.1992 (26, nr.2): Het andere jongerenblad
Categorie:
II/zending
Verschenen:
jan. 1967-mrt. 1996 (zj, nr. 1-29, nr. 9)
Eigenaar:
Youth for Christ, Driebergen
Uitgever:
Youth for Christ, Driebergen
Drukker:
Blok, Dieren
zj, zn: Blok en Zoon, Dieren
mei 1972 (zj, zn): Vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift
aug. 1972 (zj, nr. 54): Drukkerij Engel BV, Amersfoort
aug. 1975: Drukkerij Van Lonkhuyzen BV, Zeist
zdzj: DNK Rotadruk BV, Nijmegen
mei 1979 (13, zn): Drukkerij van der Wey BV, Hilversum
juni/juli 1993 (27, nr. 1): Van der Wey BV Grafische Bedrijven, Hilversum
Plaats van Uitgave:
Zeist
zd 1968: Utrecht
okt. 1973: Driebergen
Frequentie:
11 x p/j
Omvang:
I
mei 1972: II
Formaat:
A
mei 1972: E
aug. 1975: B
Oplage:
-
Prijzen:
5,50 p/j, losse nummers 0,60
dec. 1970: 7,50 p/j, losse nummers 0,60
jan. 1973: 7,50 p/j/BF 110 p/j, losse nummers 1,00/BF 15
mrt. 1977: 12,50 p/j, losse nummers 1,00
jan. 1979: (13, nr. 7): 15,00 p/j, losse nummers 1,50, korting bij afname grotere aantallen
juni/juli 1983: (17, nr. 1): 26,00 p/j, losse nummers 2,70/BF, 40% korting bij afname grotere aantallen
juni/juli 1988 (22, nr. 1): 36,00 p/j, losse nummers 3,70/BF 60
mei 1991 (24, nr. 11): 42,00 p/j, losse nummers 4,00/BF 65
juni/juli 1993 (27, nr. 1): 45,00 p/j, losse nummers 4,50/BF 70
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Filius: apr. 1967-zdzj (zj, nr. 4-zj, zn)
G. Brucks: apr. 1967-mei 1970 (zj, nr. 4-zj, nr. 52) en mei 1972-zdzj (zj, zn-zj, zn)
G. Brucks (eindredacteur): zdzj-zdzj (zj, nr. 53-zj, nr. 52)
H.N. Cornelder: apr. 1967-mei 1970 (zj, nr. 4-zj, nr. 52) en mei 1972-aug. 1973 (zj, zn-zj, zn)
S. v.d. Land: apr. 1967-mei 1970 (zj, nr. 4-zj, nr. 52)
S.v.d. Land (hoofdredacteur): mei 1972-sep. 1976 (zj, zn-10, nr. 3)
H. Eschbach: mei 1970-mei 1970 (zj, nr. 52-zj.nr. 52) en mei 1972-zdzj (zj, zn-zj, zn)
H. Eschbach (secretaris): zdzj-okt. 1976 (zj, nr. 53-10, nr. 4)
H. Samson: mei 1970-mei 1970 (zj, nr. 52-zj, nr. 52)
v. Essen: jan. 1983-mei 1989 (16, nr. 7-22, nr. 11)
Goudswaard: jan. 1983-mei 1989 (16, nr. 4-22, nr. 11)
Jongbloed: jan. 1983- juni/juli 1989 (16, nr. 7-23, nr. 1) en juni/juli 1990-mei 1995 (24, nr. 1-28, nr. 11)
Reiling: jan. 1983-mei 1989 (16, nr. 7-22, nr. 11)
v.d. Meulen: jan. 1983-mei 1989 (16, nr. 7-22, nr. 11)
Versteeg: jan. 1983-mei 1987 (16, nr. 7-20, nr. 11)
Binnendijk: juni/juli 1983-mei 1989 (17, nr. 1-22, nr. 11)
Jansen: juni/juli 1983-mei 1989 (17, nr. 1-22, nr. 11)
v. Leeuwen: juni/ juli 1983-mei 1989 (17, nr. 1-22, nr. 11)
Rietkerk: juni/juli 1983-mei 1989 (17, nr. 1-22, nr. 11)
't Welle: juni/juli 1983-mei 1989? (17, nr. 1-22, nr. 11?)
v. Heusden: mei 1972-zdzj (zj, zn-zj, zn) en sep. 1976-zdzj (10, nr. 3-zj, nr. 52) en juni/juli 1989 (23, nr. 1) en juni/juli 1990-mei 1995 (24, nr. 1-28, nr. 11)
van Heusden (eindredacteur): mrt. 1978-mei 1987 (11, nr. 4-20, nr. 11)
Fonteyn: juni/juli 1983-mei 1986 (17, nr. 1-19, nr. 11) en juni/juli 1989 (23, nr. 1)
de Regt: zdzj-mei 1988 (13, nr. 8-21, nr. 11) en juni/juli 1989 (23, nr. 1) en juni/juli 1990-mei 1995 (24, nr. 1-28, nr. 11)
ten Brinke (secretaris): jan. 1978-mrt. 1978 (11, nr. 7-11, nr. 4?)
ten Brinke (hoofdredacteur): mrt. 1978-mei 1990 (11, nr. 4?-23, nr. 11)
ten Brinke: juni/juli 1990-mei 1995 (24, nr. 1-28, nr. 11) en zdzj-zdzj (zj, zn-zj, zn)
Kooistra: juni/juli 1990-mei 1995 (24, nr. 1-28, nr. 11)
v. Dijk: mei 1972-aug. 1973 (zj, zn-zj, zn)
Kromhout: mei 1972-aug. 1973 (zj, zn-zj, zn)
M. v. Rijsdijk: zd 1971-zdzj (zj, zn-zj, nr. 52) en mei 1972-mrt. 1973 (zj, zn-zj, zn)
Verburg: mei 1972-zdzj (zj, zn-zj, zn)
v.d. Wetering: mei 1972-zdzj (zj, zn-zj, zn)
J. Zijlstra: zd 1971-zdzj (zj, zn-zj, nr. 52) en mei 1972-zdzj (zj, zn-zj, zn)
v. Kampen: okt. 1973-jan. 1976 (zj, zn-zj, zn)
P. Halma: feb. 1975-zdzj (zj, zn-zj, zn)
P. Halma (secretaris): okt. 1976-sep. 1977 (10, nr. 4-11, nr. 3)
Heynis: feb. 1975-zdzj (zj, zn-zj, zn) en mrt. 1978-dec. 1983 (11, nr. 4-17, nr. 6)
Willemsen: jan. 1976-zdzj (zj, znzj, zn) en mrt. 1978-dec. 1983 (11, nr. 4-17, nr. 6)
Diekhof: feb. 1976-zdzj (zj, zn-zj, zn) en mrt. 1978-mei 1983 (11, nr. 4-16, nr. 11), J. van Capelleveen: zd 1971-zdzj (zj, zn-zj, nr. 52)
B. van Empel: zd 1971-zdzj (zj, zn-zj, nr. 52)
Th. Weerstra: zd 1971-zdzj (zj, zn-zj, nr. 52)
Bazuin (secretaris a.i.): sep. 1977-jan. 1978 (11, nr. 3-11, nr. 7)
A. de Jonge: jan. 1978-dec. 1983? (11, nr. 7-17, nr. 6?)
Gorter: mrt. 1978-mei 1984 (11, nr. 4-17, nr. 11) en aug. 1985- mei 1988 (19, nr. 2-21, nr. 11)
Hordijk: mrt. 1978-dec. 1983 (11, nr. 4-17, nr. 6)
Visscher: mrt. 1978-dec. 1983 (11, nr. 4-17, nr. 6)
Geerts: okt. 1978-mei 1984 (zj, zn-17, nr. 11)
v. Yperen: okt. 1978-dec. 1983 (zj, zn.-17, nr. 6)
G. Mol: zdzj-mei 1985 (13, nr. 7-18, nr. 11)
Engelsman: zdzj-mei 1984 (13, nr. 8-17, nr. 11)
Sytsma: zdzj-mei 1984 (13, nr. 8-17, nr. 11)
v.d. Wel: zdzj-dec. 1983 (13, nr. 8-17, nr. 6)
v. Zijp: zdzj-mei 1987 (13, nr. 8-20, nr. 11)
v. d. Doel: zdzj-mei 1987 (14, nr. 6-20, nr. 11)
Vos: zdzj-dec.1983 (14, nr. 6-17, nr. 6)
aan 't Goor: zdzj-mei 1988 (15, nr. 5-21, nr. 11)
Schimmel: zdzj-mei 1985 (15, nr. 6-18, nr. 11)
Veerman: zdzj-mei 1990 (15, nr. 6-23, nr. 11)
Waardenburg: zdzj-mei 1986 (15, nr. 6-19, nr. 11)
Ceelen: jan. 1983-mei 1984 (16, nr. 7-17, nr. 11)
Groen: jan. 1983-dec. 1983 (16, nr. 7-17, nr. 6)
Molemaker: zdzjmei 1984 (14, nr. 7-17, nr. 11)
P.Dral: juni/juli 1984-mei 1987 (18, nr. 1-20, nr. 11)
P. Dral (eindredacteur): juni/juli 1987-mei 1989 (21, nr. 1-22, nr. 11)
v.d. Heijden: juni/juli 1984-mei 1989 (18, nr. 1-22, nr. 11) en juni/juli 1992-mei 1994 (26, nr. 1-27, nr. 11)
Jansen: aug. 1985-mei 1987 (19, nr. 2-20, nr. 11)
v. Bragt: juni/juli 1986-mei 1987 (20, nr. 1-20, nr. 11)
Holwerda: juni/juli 1986-mei 1994 (20, nr. 1-27, nr. 11)
Jager: juni/juli 1986-mei 1991 (20, nr. 1-24, nr. 11)
Meeusse: juni/juli 1986-mei 1987 (20, nr. 1-20, nr. 11)
Romein: juni/juli 1986-mei 1990 (20, nr. 1-23, nr. 11)
Vissia: juni/juli 1986-mei 1988 (20, nr. 1-21, nr. 11)
Blokhuis: juni/juli 1987-mei 1989 (21, nr. 1-22, nr. 11)
Blokhuis (hoofdredacteur): juni/juli 1990-mei 1993 (24, nr. 1-26, nr. 11)
Ganzevoort: juni/juli 1987-mei 1992 (21, nr. 1-25, nr. 11)
Haastrecht: juni/juli 1987-mei 1988 (21, nr. 1-21, nr. 11)
Hogeweg: juni/juli 1987-mei 1991 (21, nr. 1-24, nr. 11)
Huisman: juni/juli 1987-mei 1991 (21, nr. 1-24, nr. 11)
Karelse: juni/juli 1987-mei 1988 (21, nr. 1-21, nr. 11)
Smilde: juni/juli 1987-mei 1991 (21, nr. 1-24, nr. 11)
Visser: juni/juli 1987-mei 1988 (21, nr. 1-21, nr. 11)
Bos: juni/juli 1988-mei 1991 (22, nr. 1-24, nr. 11)
v.d. Kaaden: juni/juli 1988-mei 1991 (22, nr. 1-24, nr. 11)
Labadie: juni/juli 1988-mei 1989 (22, nr. 1-22, nr. 11)
Braam: juni/juli 1989-mei 1992 (23, nr. 1-25, nr. 11)
Kocken: juni/juli 1989-mei 1990 (23, nr. 1-23, nr. 11)
Loeve: juni/juli 1989-mei 1995 (23, nr. 1-28, nr. 11)
Spiljard: juni/juli 1989-mei 1992 (23, nr. 1-25, nr. 11)
Walinga: juni/juli 1989-mei 1990 (23, nr. 1-23, nr. 11)
G.Reijn (secretaris): juni/juli 1990-mei 1991 (24, nr. 1-24, nr. 11)
Coppoolse: juni/juli 1990-mei 1991 (24, nr. 1-24, nr. 11)
v.d. Gaag: juni/juli 1990-mei 1993 (24, nr. 1-26, nr. 11)
Klein: juni/juli 1990-mei 1992 (24, nr. 1-25, nr. 11)
Molenaar: juni/juli 1990-mei 1991 (24, nr. 1-24, nr. 11)
Zekveld: juni/juli 1990-mei 1991 (24, nr. 1-24, nr. 11)
Versluis- Olbertijn: juni/juli 1991-mei 1993 (25, nr. 1-26, nr. 11)
Boluyt: juni/juli 1991-mei 1993 (25, nr. 1-26, nr. 11)
de Geus: juni/juli 1991-mei 1993 (25, nr. 1-26, nr. 11)
Lagewaard: juni/juli 1991-mei 1993 (25, nr. 1-26, nr. 11)
Rus: juni/juli 1991-mei 1993 (25, nr. 1-26, nr. 11)
Versluis: juni/juli 1991-mei 1993 (25, nr. 1-26, nr. 11)
Geven: juni/juli 1992-mei 1993 (26, nr. 1-26, nr. 11)
Hiemstra: juni/juli 1992-mei 1995 (26, nr. 1-28, nr. 11)
Hogeweg: juni/juli 1992-mei 1995 (26, nr. 1-28, nr. 11)
de Rooy: juni/juli 1992-mei 1995 (26, nr. 1- 28, nr. 11)
de Velde Harsenhorst (hoofdredacteur): juni/juli 1993-feb. 1996 (27, nr. 1-29, nr. 8)
Molenaar (eindredacteur): juni/juli 1993-feb. 1996 (27, nr. 1-29, nr. 8)
Bijleveld: juni/juli 1993-feb. 1996 (27, nr. 1-29, nr. 8)
Feddema: juni/juli 1993-mei 1995 (27, nr. 1-28, nr. 11)
Jongsma: juni/juli 1993-mei 1995 (27, nr. 1-28, nr. 11)
Bakema: juni/juli 1994-mei 1995 (28, nr. 1-28, nr. 11)
Krijns: juni/juli 1994-mei 1995 (28, nr. 1-28, nr. 11)
May: juni/juli 1994-mei 1995 (28, nr. 1-28, nr. 11)
Nusselder: juni/juli 1994-feb. 1996 (28, nr. 1-29, nr. 8)
La Porta: juni/juli 1994-feb. 1996 (28, nr. 1-29, nr. 8)
Wagenaar: juni/juli 1994-feb. 1996 (28, nr. 1-29, nr. 8)
Zwiers: juni/juli 1994-feb. 1996 (28, nr. 1-29, nr. 8)
Meijer: juni/ juli 1995-feb. 1996 (29, nr. 1-29, nr. 8)
Medewerkers:
J. van Capelleveen: mei 1970?-zd 1971 (zj, zn-zj, zn)
B. van Empel: mei 1970-zd 1971 (zj, zn-zj, zn)
M. van Rijsdijk: mei 1970-zd 1971 (zj, zn-zj, zn)
J. Zijlstra: mei 1970-zd 1971 (zj, zn-zj, zn)
Th. Weerstra: mei 1971-zd 1971 (zj, zn-zj, zn)
Visscher: okt. 1976-zdzj (10, nr. 3-zj, zn)
Verburg: mei 1972-zdzj (zj, zn-zj, zn)
v.d. Wetering: mei 1972-aug. 1974 (zj, zn-zj, zn)
v. Kampen: jan. 1973-zdzj (zj, zn-zj, zn)
ten Brinke: jan. 1974-dec. 1974 (zj, znzj, zn)
Halma: jan. 1974-zdzj (zj, zn-zj, zn)
B. Heymis: jan. 1975-zdzj (zj, zn-zj, zn)
Speciale nummers:
jan. 1974: New Hope
apr. 1975 (9, z.nr) Paasnummer: Hardnekkige geruchten: Dode leeft
zomer 1976 (10, zn): Jubileumnummer
zomer 1978 (11): Zomernummer
aug. 1978 (zj): School en Werk
sep. 1978 (zj): Vrede en Geweld
zd 1980: (zj): Paaskrant
zomer 1980 (zj): Zomerkrant
okt. 1980 (zj): Weggeefkrant
dec. 1980 (zj): Aktie-Pluskrant-kerstkrant
apr. 1982 (zj, nr. 15): Doorgeefkrant-Aktie-plus
juni 1982 (zj, nr. 16): Doorgeefkrant-Aktieplus
zdzj (zj, zn).: Eigen Wijs-GMJ informatiekrant over gospelmuziek
nov. 1986 (20): Paperclip
Bibliografische gegevens:
datum, jaargang en nummer worden onregelmatig vermeld
vermoedelijk staan ook de namen niet altijd in het colofon, zodat de onderbreking in de zittingsperioden van diverse redactieleden mogelijkerwijs incorrect is
meestal is bij de namen van de redactieleden de functie (redactionele raad / redactionele werkgroep / redactie adviesraad, e.d.) weggelaten
vv Jeugd in Aktie
sgm Strada en va Str@k, 1996-heden
Autopsie:
KUN: mei 1972 (zj, zn)
jan. 1973-mei 1975 (zj, zn-zj, zn)
Youth for Christ, Driebergen: apr. 1967-feb. 1996 (zj, nr. 4-29, nr. 8) en een aantal ongedateerde nummers. ontbreekt: nov. 1972-apr. 1973
1974
13, nr. 1
15, nr. 1
19, nr. 1
29, nr. 1 (geschatte jaargangnummering).
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-