BNPP

Amsterdams kerkblad

Ondertitel:
officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Amsterdam
feb. 1955 (3, nr. 1): orgaan van de Gereformeerde Kerken in Amsterdam
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
14 mrt 1953-11 jan. 1974 (1, nr. 1-28, nr. 48)
Eigenaar:
-
Uitgever:
S.J.P. Bakker, Amsterdam
4 aug. 1967 (13n, nr. 27): S.J.P. Bakker, Badhoevedorp
Drukker:
S.J.P. Bakker, Amsterdam
4 aug. 1967 (13n, nr. 27): S.J.P. Bakker, Badhoevedorp
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
4 aug. 1967 (13n, nr. 27): Badhoevedorp
Frequentie:
1 x p/w
27 juli 1973 (28, nr. 26): 1 x p/2w
Omvang:
V
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
6,20 p/j
13 apr.1957 (5, nr. 11): 7,20 p/j
17 jan.1964 (11, nr. 51): 8,00 p/j
24 jan.1969 (14n, nr. 51): 14,00 p/j
28 jan.1972 (26, nr. 52): 20,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Alb. Brauckman: 14 maart 1953-12 jan. 1968 (1, nr. 1-13n, nr. 50)
J.C. Gilhuis:14 maart 1953-24 nov. 1967 (1, nr. 1-13n, nr. 43)
F. Guillaume:14 maart 1953-29 augustus 1953 (1, nr. 1-1, nr. 25)
L. Kuiper:14 maart 1953-27 sep. 1958 (1, nr. 1-6, nr. 35)
P.G. Kunst(eindredacteur):14 maart 1953-12 jan. 1968 (1, nr. 1-13n, nr. 50)
M. Wilschut: 5 september 1953-10 juni 1966 (1, nr. 26-14, nr. 19)
A.Ferwerda: 6 juli 1957-4 januari 1958 (5, nr. 23-5, nr. 48) en 10 jan.1959-2 jan.1960 (6, nr. 50-7, nr. 48) en 11 juni 1960-5 mei 1967 (8 nr. 19-13n, nr. 14)
W.Baas: 11 januari 1958-3 jan.1959 (5, nr. 49-6, nr. 49) en 9 jan.1960-4 juni 1960 (7, nr. 49-8 nr. 18)
J.M. Mulder: 4 okt.1958-17 aug.1962 (6, nr. 36-10, nr. 29)
N. Korenhoff: 15 sep.1961-28 feb. 1964 (9, nr. 33-12, nr. 5)
E. de Vries: 4 jan.1963-25 jan.1963 (10, nr. 49-10, nr. 52)
W. van Boeijen: 18 jan.1963-10 jan.1964 (10, nr. 51-11, nr. 50)
J.P. Haspels: 17 jan.1964-15 jan.1965 (11, nr. 51-12, nr. 51)
J.G. Marseille: 6 mrt.1964-11 jan. 1974 (12 nr.6-28, nr. 48)
J. Nawijn: 22 jan.1965-30 dec.1965 (12, nr. 52-13, nr. 48)
E.H. Nagel: 7 jan.1966-11 apr.1969 (13, nr. 49-15n, nr. 10)
C.v.d. Tas: 17 juni 1966-24 dec.1970 (14, nr. 20-25, nr. 46)
Th. Ferwerda, 1 dec.1967-29 dec.1969 (13n, nr. 44-24, nr. 46)
J. Meijer: 19 jan.1968-22 nov.1968 (13n, nr. 51-14n, nr. 43)
D. van Swighem(eindredacteur): 19 jan.1968-26 feb.1971 (13n, nr. 51-26, nr. 4)
A. Hoogendoorn: 29 nov. 1968-11 juni1971 (14n, nr. 44-26, nr. 19)
Joh.C. Baumfalk: 9 jan.1970-3 aug.1973 (24, nr. 47-28, nr.27)
P. Kooij: 27 juni1970-11 jan. 1974 (25, nr. 21-28, nr. 48)
J.P. Dondorp: 5 feb.1971-11 jan. 1974 (26, nr.1-28, nr. 48)
E.H. Nagel (eindredacteur): 19 feb.1971- 11 jan. 1974 (26, nr. 3-28, nr. 48)
E. Pijlman (eindredacteur): 5 mrt.1971-1 jan. 1974 (26, nr. 5-28, nr. 48)
A. Everaars: 18 juni1971-21 jan.1972 (26, nr. 20-26, nr. 51)
B. de Neef: 28 jan.1972-11 jan. 1974 (26, nr. 52-28, nr. 48)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Amsterdamsche kerkbode, officieel orgaan van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk (doleerende), 1887-1953
Amsterdams kerkblad kwam uit in meerdere wijkedities (Zuid, West, Centrum/Oost, Slotervaart/Osdorp, etc) die alleen verschilden in het deel over de betreffende wijk
de jaargangnummering gaat aan het einde van 1966/67 over van 14 naar 13, hier in het vervolg aangegeven met 13n ev. en in 1969/70 tussentijds van 15(hier: 15n) naar 24
Amsterdams kerkblad is hoogstwaarschijnlijk niet meer verschenen na 11 januari 1974, gezien het verzoek van de uitgever om `wegens de op handen zijnde veranderingen' het abonnementsgeld voor 1974 voorlopig niet te storten
oi Kerkblad voor de Gereformeerde kerken van de classis Amsterdam, 1974-1983
Autopsie:
HDC: 14 mrt 1953-11 jan. 1974 (1, nr. 1-28, nr. 48)
ontbreekt: 1, nr. 22, 23, 25, 30, 43
2, nr. 1-2, nr. 31
2, nr. 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
3, nr. 11, 27
8, nr. 26, 27
13n, nr. 47, 48
27n, nr. 27, 30, 31
28n, nr. 2, 9, 12, 24, 25;
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-