BNPP

Bergen op Zoomsche Courant

Ondertitel:
Nieuws- en Advertentieblad
30 dec. 1916 (60, nr. 1): Nieuws-en Advertentieblad voor Bergen op Zoom, Steenbergen, Halsteren, Roosendaal, Tholen, Nieuw Vossemeer, Kruisland, Dinteloord, Ossendrecht en Omstreken
2 jan. 1918 (61, nr. 1): vrijzinnig weekblad voor het Zuiden
13 mei 1933 (76, nr. 20): Protestantsch Weekblad voor het Zuiden
Categorie:
I/nieuwsblad
Verschenen:
16 augustus 1897-1 november 1941
Eigenaar:
13 nov. 1903: A.C. Harte, Bergen op Zoom
28 juni 1905: fa. P. Harte-Augustijn, Bergen op Zoom
1 jan. 1910: D. van Dobbenburgh, Bergen op Zoom
30 dec. 1916: fa. P. Harte, Bergen op Zoom
Uitgever:
A.C. Harte en M. Logeman, Bergen op Zoom
7 juli 1901: A.C. Harte, Bergen op Zoom
13 nov. 1903: fa. P. Harte, Bergen op Zoom
1 jan. 1910: D. van Dobbenburgh, uitgegeven onder de naam Fa. P. Harte, Bergen op Zoom
30 dec. 1916: fa. P. Harte, Bergen op Zoom
Drukker:
Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, Bergen op Zoom
Plaats van Uitgave:
Bergen op Zoom
Frequentie:
3x p/w
30 dec. 1916: 52x p/j
Omvang:
VI
30 dec. 1916: III
Formaat:
E: jan. 1918: D: jan. 1921: C
12 juli 1941: B
Oplage:
-
Prijzen:
Bergen op Zoom: 5,00 p/j, Nederland: 5,80 p/j, België: 6,60 p/j
14 okt. 1910: een abonnement in combinatie met het geïllustreerde Zondagsblad Pak me mee voor 0,13 per week bij wekelijkse betaling
buiten Bergen op Zoom worden voor het Zondagsblad 0,065 frankeerkosten per kwartaal in rekening gebracht
30 dec. 1916: 2,00 p/j
18 mrt. 1922: 3,00 p/j
11 jan. 1941: 3,20 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
ja
Redactie:
G.L. Breedvelt: 30 dec. 1916-31 dec. 1920
G.K. van der Horst: 30 dec. 1916-26 juni 1918
G.A. Lolcama: 30 dec. 1916-31 dec. 1920
H. de Jonge: 30 dec. 1916-29 aug. 1922
fa. P. Harte: 5 aug. 1922-31 mei 1941
Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente: 7 juni 1941-1 nov. 1941
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
de uitgever geeft op maandag een gratis advertentieblad uit (Het orgaan van de Unie)
31 aug. 1898: feestnummer i.v.m. troonsbestijging Koningin Wilhelmina
30 juni 1918: speciaal verkiezingsnummer
Bibliografische gegevens:
vv: Nieuw-en Advertentieblad van Bergen op Zoom, 16 aug. 1856-16 aug. 1897
de (inconsi stente)jaargangtelling, die hier slechts fragmentarisch is aangegeven, loopt door
van 30 dec. 1916 tot nov. 1941 fungeert de Bergen op Zoomsche Courant tevens als kerkblad van de Nederlands Hervormde Kerk te Bergen op Zoom
Autopsie:
Gemeente-archief Bergen op Zoom: 16 augustus 1897-1 november 1941
ontbreekt: 16 aug. 1897-1 jan. 1898
21 mei 1911(nr. 726)
1 jan. 1914 (nr. 1122)
27 mrt. 1914 (nr. 1158)
1 juli 1914-30 dec. 1914
3 jan. 1915-eind 1916
1919-1920 (62-63)
1929 (72)
1937, nr. 5
1939, nr. 34
1940, nr. 20
1941, nr. 22 en nr. 38 de ontbrekende nummers zijn niet gevonden.
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-