BNPP

Berichten en Brieven 1806: Berigten en Brieven

Ondertitel:
voorgelezen op de maandelijksche bedestonden van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap voor het jaar ...
Categorie:
III/zending
Verschenen:
zd 1799-zd 1827 (1799, nr. 1-1827, nr. 12)
Eigenaar:
Nederlandsch Zendeling-Genootschap, Rotterdam
Uitgever:
Nederlandsch Zendeling-Genootschap, Rotterdam
Drukker:
N. Cornel, Rotterdam
zd 1803: Cornel en van Baalen, Rotterdam
zd 1807: N. Cornel, Rotterdam
zd 1822: Boekdrukkerij N. Cornel en J. Pippijn, Rotterdam
zd 1826: N. Cornel, Rotterdam
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
Frequentie:
12 x p/j.
Omvang:
II
1814: III
1818: IV
1819: III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
ja, prenten en landkaarten
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
soms zijn registers of `acten' toegevoegd met een aparte paginanummering
1822, nr. 12: vijfentwintig jaar bestuur des Genootschaps
1823: Verzameling der ingekomen Berigten uit onderscheidene plaatsen van de Gedachtenisviering des 25jarigen Bestuurs
Bibliografische gegevens:
va Maandberichten voorgelezen op de maandelijkse bedestonden van het Nederlandsch Zendelings-Genootschap betrekkelijk de uitbreiding van het Christendom, bijzonder onder de Heidenen, 1828-1917
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-