BNPP

Berigten aangaande de uitbreiding van het koningrijk Gods op aarde ook: Berigten omtrent de uitbreiding van het koningrijk Gods op aarde 1866(NS, dl 8): Berichten aangaande de uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde

Ondertitel:
uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering der zendingszaak onder alle heidenen
1856 (nr. 10): -
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1847-1887 (nr. 1-nr. 12 en NS dl. 1-NS dl. 29)
Eigenaar:
Vereeniging tot bevordering der Zendingszaak onder alle heidenen, Amsterdam
1856 (nr. 10): -
Uitgever:
Vereeniging tot bevordering der Zendingszaak onder alle heidenen, Amsterdam
1856 (nr. 10): Kemink en Zoon, Utrecht
1875 (NS, dl.17): C. van Bentum, Utrecht
1885 (NS, dl.27): C.H.E. Breijer, Utrecht
Drukker:
H. Höveker, Amsterdam
1856 (nr. 10): Kemink en Zoon, Utrecht
1875 (NS, dl.17): G.A. van Hoften, Utrecht
1885 (NS, dl.27): `Utrechtsche Drukkerij', Utrecht
1887 (NS, dl.29): `Utrechtsche Stoomdrukkerij', Utrecht
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
1856 (nr. 10): Utrecht
Frequentie:
8 x p/j
1856 (nr. 10): 12 x p/j
Omvang:
I
1856 (nr. 10): II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis
voor niet-Amsterdammers 1,00 p/j of een bedrag bij intekening
1871 (NS, dl13): 1,20 p/j
1873 (NS, dl15): 1,25 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Eltheto's maandblad aangaande Binnen- en Buitenlandsche Zending, 1888-1891
de telling van nummers (nr.) of delen (dl.) lopen in de bladen van 1847 tot 1891 door
in 1859, na deel 12 begint een Nieuwe Serie (NS)
Autopsie:
LDSOW (collectie HKI): 1847-1855
UvA: 1856-1887 (dl. 10-NS29)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-