BNPP

Berigten uit den Heiden-wereld 1891: Berichten uit den Heidenwereld; 1908: Berichten uit de Heiden-wereld

Ondertitel:
uitgegeven door het Zendeling-Genootschap te Zeist
1862: van het Zendeling-Genootschap te Zeist
1870: uitgegeven door het Zendingsgenootschap te Zeist
1878: uitgegeven door het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist
Categorie:
III/zending
Verschenen:
apr. 1835-nov. 1928
Eigenaar:
Zendeling-genootschap, Zeist
1862: Zendingsgenootschap, Zeist
1878: Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, Zeist
Uitgever:
Zendeling-genootschap, Zeist
1862: Zendingsgenootschap, Zeist
1878: Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, Zeist
Drukker:
1837: J.G. Andriessen, Utrecht
1862: Wed. F. Herfkens en Zoon, Utrecht
1866: G.A. van Hoften, Utrecht
1870: J.W. Eversz, Zeist
1887: C. Avis Jzn, Zeist
1923: Drukkerij Van Lonkhuyzen, Zeist
Plaats van Uitgave:
Zeist
Frequentie:
6 x p/j
1837: 8 x p/j
1862: 1 x p/m
1922: 1 x p/2m
Omvang:
I
1837: II
1862: III
1869: II
Formaat:
A
Oplage:
1845: 2250
1924: 1000
Prijzen:
1872: 0,50 p/j, f.p.p.: 0,65 p/j
1923: 1,50 p/j
Foto's:
zelden
Tekeningen:
vanaf 1850: getekende kaarten
Redactie:
namen van redactieleden worden incidenteel - en alleen in de tekst - genoemd, zodat soms het jaar van optreden/aftreden ontbreekt
J.H. van Lennep: ?-1897
F.W.J. Kaakbeen: ?-1901
E.A.Kleinschmidt: 1858-1859
L. Weiss: 1858-1861
Röntgen: 1859-1869
H. Verbeek: 1861-1863
H. Willigen: 1863-1873
Ed. Wende: 1869-1879
H. Lehman: 1876- ?
Bedeer: 1877-1884
P. Kölbing: 1879-1886
A. Kleinschmidt: 1884-1908
Jenssen: 1886-?
H. Weiss: 1908-1920
H. Barth: 1920-1922
H. Bielke: 1922-1928
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
13 sep. 1893: Feestnummer bij de viering van het eeuwfeest van het Zeister Zendingsgenootschap
juli 1913: De Zending der Broedergemeente in Suriname, 1863-1913, door R. Voulaire, praeses der Suriname Zending
1918: Geschiedenis van het Zeister Zendingsgenootschap
Bibliografische gegevens:
va `Ons Suriname', maandblad van het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist
de jaargangtelling is verwarrend en fragmentarisch en is derhalve in deze beschrijving weggelaten
Autopsie:
HKI: 1835-1928
ontbreekt: 1840, 1843
VUA: 1855-1874
1914-1928
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-