BNPP

Bibliotheek van theologische letterkunde

Ondertitel:
inhoudende Godgeleerde verhandelingen, beoordelingen van in- en uitlandsche Godgeleerde werken en algemeene berichten betreffende den Godsdienst en den staat der Godgeleerdheid, zoo in als buiten ons vaderland.
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
1803-1811
Eigenaar:
-
Uitgever:
W. Brave, Amsterdam
Drukker:
1811: P.E. Briët, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
4 x p/j.
Omvang:
VI
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
voor 50 bladen letterdruk p/j 4,10
voor bijzondere stukjes, die van verschillend formaat kunnen zijn, zal de prijs telkens bepaald worden
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Bijdragen tot de beoefening en de geschiedenis der Godgeleerde wetenschappen, 1813- 1826 en vervolgens va Godgeleerde Bijdragen, 1827-1870
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-