BNPP

CBO

Ondertitel:
tijdschrift voor het christelijk buitengewoon lager onderwijs
jan. 1963 (25, nr. 1): tijdschrift voor het christelijk buitengewoon onderwijs
jan. 1965 (27, nr. 1): orthopedagogisch sociaal pedagogisch tijdschrift
Categorie:
IV/organisatie
Verschenen:
jan. 1948-nov./dec. 1981 (10, nr. 1-43, nr. 8)
Eigenaar:
Unie CBO, unie van onderwijzers en artsen, werkzaam bij het christelijk buitengewoon onderwijs en Vereniging voor CBO, bond van besturen van scholen en inrichtingen voor afwijkende kinderen en Protestants christelijke vereniging tot bevordering van sociale en pedagogische zorg
jan. 1975 (37, nr. 1): Sektie buitengewoon onderwijs van de PCO en Ver- eniging voor CBO, bond van besturen van scholen en inrichtingen voor afwijkende kinderen en Protestants christelijke vereniging tot bevordering van sociale en pedagogische zorg
sep. 1976 (38, nr. 8): Sektie buitengewoon onderwijs van de PCO en Besturenraad PCO en Protestants christelijke vereniging tot bevordering van sociale en pedagogische zorg
Uitgever:
Uitgeversmaatschappij HAGA, ´s-Gravenhage
jan. 1958 (20, nr. 1): J.B. Wolters, Groningen
mrt. 1968 (30, nr. 3): Wolters-Noordhoff, Groningen
jan. 1975 (37, nr. 1): Ten Brink Meppel, Meppel
Drukker:
Uitgeversmaatschappij HAGA, ´s-Gravenhage
jan 1963 (25, nr. 1): De Eendracht, Schiedam
Plaats van Uitgave:
´s-Gravenhage
jan. 1958 (20, nr. 1): Groningen
jan. 1975 (37, nr. 1): Meppel
Frequentie:
1 x p/m.
jan. 1977 (39, nr. 1): 10 x p/j (juli/aug. en nov./dec. dubbelnummers)
Omvang:
II
1954 (16): III
1955 (17): II
1956 (18): III
1957 (19): II
1962 (24): III
1965 (27): IV
1967 (29): III
1968 (30): IV
1969 (31): III
1979 (41): IV
Formaat:
B
Oplage:
jan. 1948 (10, nr. 1): ± 200 bij de start
okt. 1976 (38, nr. 9): 2500
Prijzen:
5,00 p/j, losse nummers 0,50 voor leden van de Unie CBO en de Vereniging CBO
mrt. 1954 (16, nr. 3): 5,50 p/j, losse nummers 0,60 voor leden
jan. 1957 (19, nr. 1): 6,50 p/j, losse nummers 0,70 voor leden
sep. 1964 (26, nr. 9): 6,50 p/j, 17,50 p/j voor niet-leden, losse nummers 0,70 voor leden
jan. 1965 (27, nr. 1): 9,00 p/j
jan. 1969 (31, nr. 1): 11,50 p/j, losse nummers 1, 25
jan 1974 (36, nr. 1): 23,00 p/j, losse nummers 2,00
feb. 1979 (41, nr. 2): 31,50 p/j, losse nummers 3,50
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.J. Dondorp: jan. 1948-nov./dec. 1970 (10, nr. 1-32, nr. 11/12)
B. van der Kolk: jan. 1948- juni 1957 (10, nr. 1-19, nr. 6)
P.G. Schreuder: jan. 1948-mei 1963 (10, nr. 1-25, nr. 5)
R. Vedder: jan. 1948-mei 1950 (10, nr. 1-12, nr. 5) en juni 1954-dec. 1962 (16, nr. 6-24, nr. 12)
A.J. Vreugdenhil: juni 1950-mei 1954 (12, nr. 6-16, nr. 5)
B. van der Steeg: juni 1954- dec. 1967 (16, nr. 6-29, nr. 12)
W. van Tuyl: sep. 1954-mrt. 1971 (16, nr. 9-30, nr. 3)
W.F. Jansen: mrt. 1958-dec. 1962 (20, nr. 3-24, nr. 12)
C. Lijesen: okt. 1963-mrt. 1964 (25, nr. 10-26, nr. 3)
K. de Blooys: apr. 1964-juni 1970 (26, nr. 4-32, nr. 7/8)
L.J. de Goede: jan. 1965-juli/aug. 1971 (27, nr. 1-33, nr. 7/8)
W. Heukels: jan. 1965-nov./dec. 1974 (27, nr. 1- 36, nr. 11/12)
J.J. Dondorp (voorzitter): jan. 1971-juli/aug. 1973 (33, nr. 1-35, nr. 7/8)
J.J. Schoonhoven: sep. 1967-juni 1971 (29, nr. 9-33, nr. 6)
D. te Slaa: jan. 1963-juni 1971 (25, nr. 1-33, nr. 6)
H.G. Bergsma: juni/juli 1968-dec. 1974 (30, nr. 6/7-36, nr. 8)
H.G. Friezer- Bergsma: jan. 1975-juni 1981 (37, nr. 1-43, nr. 5)
J.Z. Stok (secretaris/penningmeester): jan. 1971-aug. 1976 (33, nr. 1-38, nr. 7)
P.E. Fijn: jan. 1963-juli/aug. 1973 (25, nr. 1-35, nr. 7/8)
M.H. Hummelen: juli/aug. 1971-sept. 1978 (33, nr. 7/8-40, nr. 7)
J.H. Boes: juli/aug. 1971-apr. 1972 (33, nr. 7/8-34, nr. 4)
T.H. Beishuizen: dec. 1971-juni 1980 (33, nr. 12-42, nr. 5)
J.D. te Slaa: mei 1972-dec. 1977 (34, nr. 5-39, nr. 10)
P. Hess: mei-juli/aug. 1973 (35, nr. 5-7/8)
D. Valkenburg: mei 1973-nov./dec. 1981 (35, nr. 5-43, nr. 8)
P. Hess (voorzitter): sept. 1973-mrt. 1981 (35, nr. 9-43, nr. 3)
D.J.J. Vinke: sept. 1973-aug. 1976 (35, nr. 9-38, nr. 7)
J.H. Sybrandy: jan. 1975-dec. 1977 (37, nr. 1-39, nr. 10)
D.A. van Wijnen: jan. 1978-nov./dec. 1981 (40, nr. 1-43, nr. 8)
M.H.T. van Kooten: okt. 1978-apr. 1979 (40, nr. 8-41, nr. 4)
G. Veldhuis: jan. 1979-nov./dec 1981 (41, nr. 1-43, nr. 8)
A.H. van Kooten: mei 1979-nov./dec. 1981 (41, nr. 5-43, nr. 8)
N.U. Siedsma: juli/aug. 1980-nov./dec. 1981 (42, nr. 6-43, nr. 8)
E. van Schagen: juli/aug.-nov./dec. 1981 (43, nr. 6-8)
G.A. de Boer: jan. 1963-nov./dec. 1981 (25, nr. 1-43, nr. 8)
D.W. Dondorp: jan. 1963-juli/aug. 1973 (25 nr. 1-35, nr. 7/8)
E. Fijnvandraat: jan. 1963-nov./dec. 1981 (25, nr. 1-43, nr, 8)
J.L. v. d. Have: jan. 1963-dec. 1969 (25, nr. 1-31, nr. 12)
W. v.d. Jagt: jan. 1963-dec. 1967 (25, nr. 1-29, nr. 12)
B. Kamerling: jan. 1963-dec. 1964 (25, nr. 1-26, nr. 12)
T. Kingma: jan. 1963-apr. 1973 (25, nr.1-35, nr. 4)
J. de Lange: jan. 1963-febr. 1974 (25, nr. 1-36, nr. 2)
P. Luiting: jan. 1963-nov. 1965 (25, nr. 1-27, nr. 11)
W. Th. Stolk: jan. 1963-dec. 1970 (25, nr. 1-32, nr. 12)
R. Vedder: jan. 1963-nov./dec. 1981 (25, nr. 1-43, nr. 8)
H.G. Wijmans: jan. 1963-dec. 1970 (25, nr. 1-32, nr. 12)
S. v.d. Wal: jan. 1963-apr. 1973 (25, nr. 1-35, nr. 4)
J.W. Menkveld: jan. 1965-dec. 1967 (27, nr. 1-29, nr. 12)
R. Hajer: juli/aug. 1970-aug. 1976 (32, nr. 7/8-38, nr. 7)
J. Crum: jan. 1971-juni 1980 (33, nr. 1-42, nr. 5)
W.J. Tick: jan. 1971-apr. 1973 (33, nr. 1-35, nr. 4)
J.S. Gerritse: okt. 1971-nov./dec. 1981 (33, nr. 10- 43, nr. 8)
S.G. te Velde: okt. 1971-apr. 1973 (33, nr. 10-35, nr. 4)
D.G. Bijl: mei 1973-aug. 1976 (35, nr. 5-38, nr. 7)
B. Hoezen: mei 1973-aug. 1976 (35, nr. 5-38, nr. 7)
B. van der Meulen: mei 1973-nov./dec. 1981 (35 nr. 5-43, nr. 8)
D.P.J. Oosterveld: sept. 1973-febr. 1974 (35, nr. 9-36, nr. 2) en jan. 1975-nov./dec. 1981 (37, nr. 1-43, nr. 8)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
nov. 1952 (14, nr. 11): 40 jaar Vereniging Unie CBO
mrt. 1953 (15, nr. 3): het karakter der christelijke school voor buitengewoon onderwijs
juli/aug. 1954 (16, nr. 7/8): 25 jaar vakstudie BO (1929-1954)
sep. 1957 (19, nr. 9): rapport der studiecommissie inzake een wettelijke regeling van het buitengewoon onderwijs
okt. 1962 (24, nr. 10): Unie christelijk buitengewoon onderwijs in het goud (1912-1962)
okt. 1962 (24, nr. 10): 25 jaar tijdschrift!
juli/aug. 1963 (25, nr. 7/8): ter herinnering aan drs. H.W. Broeren, inspecteur BLO
juli/aug. 1964 (26, nr. 7/8): vraagstukken rondom het imbeciele kind
juni 1965 (27, nr. 6): sociaal-pedagogisch nummer
dec. 1965 (27, nr. 12): kerstnummer
mei 1966 (28, nr. 5): N.Y. Vlietstra, hoofdinspecteur van het BLO wordt 60 jaar (1906-1966) 16 mei
febr. 1967 (29, nr. 2): het gezinsvervangend tehuis
juli/aug. 1972 (34, nr. 7/8): Unie CBO 60 jaar
mrt. 1974 (36, nr. 3): allerlei aspecten van het voortgezet buitengewoon onderwijs
apr. 1974 (36, nr. 4): bewegingsonderwijs
mei 1974 (36, nr. 5): recreatie
sep. 1974 (36, nr. 9): ouders in de school
nov./dec. 1974 (36, nr. 11/12): remedial teaching
jan. 1975 (37, nr. 1): remedial teaching
mei 1975 (37, nr. 5): logopedie
juni/juli 1976 (38, nr. 6): vrijwilligerswerk in de welzijnssector
dec. 1979 (41, nr. 10): contouren speciaal onderwijs
okt./nov. 1980 (42, nr. 8): visueel-motorische coördinatie bij een groep in hun ontwikkeling belemmerde kleuters
apr./mei 1981 (43, nr. 4): het kind in het ziekenhuis
nov./dec. 1981 (43, nr. 8): dubbelnummer gericht op de ouders en op de zorg
Bibliografische gegevens:
vv Correspondentieblad, 1937-juli 1947, met doorlopende jaargangnummering
va Speciaal
Autopsie:
BPCO: jan. 1948-nov./dec. 1981 (10, nr. 1-43, nr. 8)
ontbreekt: jan. 1970-juni 1970 (32, nr. 1-32, nr. 6), apr. 1971 (33, nr. 4), sept. 1972 (34, nr. 9), nov. 1972 (34, nr. 11), okt. 1973 (35, nr. 10), dec. 1976 (38, nr. 11), apr. 1977 (39, nr. 4), sept./okt/nov. 1977 (39, nr. 8/9)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-