BNPP

Christelijk Volksonderwijs

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs
Categorie:
IV/organisatie
Verschenen:
1 mrt. 1915-15 dec. 1935 (1, nr. 1-21, nr. 10)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Oosterbaan & Le Cointre, Goes
Drukker:
Oosterbaan & Le Cointre, Goes
Plaats van Uitgave:
Goes
Frequentie:
1 x p/2m
1 jan. 1916 (2, nr. 6): 1 x p/m. (niet in juli, aug. of sept.)
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
1 jan. 1916 (2, nr. 6): 900 leden,500 begunstigers, 88 abonnees
Prijzen:
1,00 p/j, losse nummers 0,10
1 jan. 1918 (3, nr. 28): 1,00 p/j, losse nummers 0,10
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
Hoofdbestuur Vereniging voor C.V.O.: 1 mrt. 1915-15 dec. 1935 (1, nr. 1-21, nr. 10)
K. Brants (eindredacteur): 1 mrt 1915-dec. 1924 (1, nr. 1-10, nr. 98)
Bureau C.V.O.: jan. 1925- 15 dec. 1935 (11, nr. 99-21, nr. 10)
Medewerkers:
W.J. Aalders: 1 mrt. 1915-1 mei 1924 (1, nr. 1-7, nr. 63)
H. de Bie: 1mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
A.M. Brouwer: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
C.J.C. Burkens: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
F. Donker Curtius: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
H. van Dijk: 1 mrt. 1915-1 okt. 1926 (1, nr. 1-12, nr. 8)
J.H. Franken: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P. Groeneveld: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
J. Hobma: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
J. Hoogwerf: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
A.J. Kan Jr.: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P.A. Klap: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P.J. Kromsigt: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
J. Kuiper: 1 mrt. 1915-1 okt. 1926 (1, nr. 1-12, nr. 8)
C. Kijne: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
A.C. Leendertz: 1 mrt. 1915-1 dec. 1921 (1, nr. 1-7, nr. 68)
P.J. Molenaar: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
J. Oorthuis: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P. Oosterlee: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
L.C. Post: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
A.J. Schreuder: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
D. Snoeck Henkemans: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
R. Steenstra: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
S. Stemerding: 1 mrt. 1915-1 apr. 1916 (1, nr. 1-2, nr. 9)
P. Stienstra: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
W. Swijnenburgh: 1 mrt. 1915-1 mei 1921 (1, nr. 1-7, nr. 63)
E. Thomassen à Thuessink v.d. Hoop van Slochteren: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1 -15, nr. 2)
G.J. Uit den Bogaard: 1 mrt. 1915- 1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P.A. Versluis: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
H. Visser: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
W.J. Visser: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P.J. van Waardenburg: 1 mrt. 1915-1 juni 1916 (1, nr. 1-2, nr. 11)
G.H. Wagenaar: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
G.J. van Zanten: 1 mrt. 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P. Wielinga: 1 mei 1915-1 febr. 1929 (1, nr. 2-15, nr. 2)
na 1 feb. 1929 (15, nr. 2) worden geen namen van medewerkers meer vermeld
Speciale nummers:
15 okt. 1915 (1, nr. 5): Feestnummer 25 jaar Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs
Bibliografische gegevens:
vv Ons Schoolbladje. va. Maandblad van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs
Autopsie:
BPCO cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-