BNPP

Correspondentiebladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte

Ondertitel:
-
Categorie:
II/wetenschap
Verschenen:
feb. 1936-1972 (1, nr. 1-36, nr. 2)
1943-nov. 1945 niet verschenen
Eigenaar:
Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, ´s-Gravenhage
Uitgever:
Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, ´s-Gravenhage
Drukker:
gestencild in eigen beheer
1939 (4): Druk J.A. Hanenburg, Amsterdam
dec. 1945 (8, nr. 1): D.A.V.I.D, zp
sep. 1946 (11, nr. 1): Buyten en Schipperheyn, Amsterdam
juni 1955 (19, nr. 1): copieerinrichting H. Snijder, Kampen
juni 1956 (20, nr. 1): copieerinrichting M.R. v.d. Berg, Kampen
Plaats van Uitgave:
´s-Gravenhage
Frequentie:
5 (soms 4) x p/j
dec. 1945 (8): 1 x p/j
1947 (12): 2 x p/j
1951 (15): 1 x p/j
1952 (16): 2 x p/j
1968 (32): 3 x p/j
1969 (33): 2 x p/j
Omvang:
II
1943 (8): I
Formaat:
C
1947 (12): B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
namen van redactieleden worden slechts genoemd bij aantreden en aftreden: K.J. Popma (eindredacteur): feb. 1936-1942 (1, nr. 1-7, nr. 4)
Woudstra: feb. 1936-okt. 1936 (1, nr. 1-1, nr. 4)
K. Groen: okt. 1936-apr. 1941 (1, nr. 4-6, nr. 1/2)
A.E. Schouten: feb. 1936- nov. 1937 (1, nr. 1-2, nr. 5)
B. ter Brugge: feb. 1938-juni 1942 (3, nr. 1-7, nr. 1/2)
G.K. Schoep: feb. 1938-juni 1942 (3, nr. 1-7, nr. 1/2)
P.J. Richel: feb. 1936-nov. 1940 (1, nr. 1- 4, nr. 5)
J.W. Tunderman: mrt. 1940-juni 1942 (5, nr. 1-7, nr. 1/2)
H. Dooyeweerd: mrt. 1940-apr. 1949 (5, nr. 1/2-13, nr. 1)
J.P.A. Mekkes: apr. 1941-apr. 1949 (6, nr. 1/2-13, nr. 1)
H. van Riessen: juni 1942-dec. 1946 (7, nr. 1/2-8, nr. 1)
H. van Riessen (eindredacteur): dec. 1946-dec. 1948 (8, nr. 1-12, nr. 2)
vanaf apr. 1949-nov. 1965 (13, nr. 1-29, nr. 2) worden alleen de namen genoemd van hoofdredacteur, eindredacteur en redactiesecretaris
D.J. Coumou (secretaris): apr. 1949-dec. 1959 (13, nr. 1-23, nr. 2)
S.U. Zuidema (eindredacteur):apr. 1949-dec. 1960 (13, nr. 1-24, nr. 2)
K.J. Popma (secretaris): apr. 1960-dec. 1960 (24, nr. 1-24, nr. 2)
M.C. Smit (eindredacteur): mrt. 1961-dec. 1969 (25, nr. 1-33, nr. 2)
J. Stellingwerff (secretaris): mrt. 1961-dec. 1965 (25-30, nr. 2)
K.J. Popma: nov. 1965-dec. 1969 (29, nr. 2-33, nr. 2)
C. Groen: nov. 1965 (29, nr. 2)
J.H. Santema (secretaris): dec. 1965- mei 1971 (30, nr. 2-35, nr. 1)
P.G. Smelik: dec. 1965-dec. 1969 (30, nr. 2-33, nr. 2)
M. v.d. Bijl: dec. 1965-dec. 1972 (30, nr. 2-36, nr. 2)
J. den Boeft: dec. 1965-dec. 1972 (30, nr. 2-36, nr. 2)
J. Ph. Poley: dec. 1965-dec. 1972 (30, nr. 2-36, nr. 2)
B. Goudswaard: dec. 1965-dec. 1972 (30, nr. 2-36, nr. 2)
P.G. Smelik (eindredacteur): dec. 1969-dec. 1972 (33, nr. 2-36, nr. 2)
P. Brouwer (secretaris): mei 1971-dec. 1972 (35, nr. 1-36, nr. 2)
Medewerkers:
slechts in apr. 1949 (13, nr. 1) worden namen van medewerkers (rubriekverzorgers) genoemd: S.U. Zuidema
H.J. Westerink
K.J. Popma
C. Smits
P. Groen
J. Lever
D.H.Th. Vollenhoven
M.C. Smit
J. Dengerink
S. van Popta
H.R. Rookmaaker
J.P.A. Mekkes
H. van Riessen
G.K. Schoep
J.M. Spier
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
de jaargangtelling springt van 1945 naar 1946 over van 8 op 11
in 1948 zijn Correspondentiebladen niet verschenen, zodat 1949 de 13e jaargang is
uitgave is in 1972 gestaakt
Autopsie:
TUKBW: feb. 1936-1971 (1, nr. 1-35, nr. 2)
ontbreekt 18, nr. 1
21, nr. 2;
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-