BNPP

Diakonia

Ondertitel:
orgaan van de Federatie van Diaconieën in de Nederlandse Hervormde Kerk, van de Stichting Huizen van Weldadigheid en Barmhartigheid, van de Stichting Diaconaal Bureau en conferentieoord van de Vereniging Vredeheim
jan. 1931 (2, nr. 1): maandblad van de Federatie van Diaconieën in de Nederlandse Hervormde Kerk, van de Stichting Huizen van Weldadigheid en Barmhartigheid, van de Stichting Diaconaal Bureau en conferentieoord van de Vereniging Vredeheim
mei 1946 (13, nr. 3): maandblad ten dienste van het diaconaat in de Nederlandse Hervormde Kerk, onder redactie van het bestuur van de Federatie van Diakonieën, de Algemene Diaconale Raad en de Nederlandse Hervormde Kinderzorgbond
jan. 1956 (23, nr. 1): maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlands Hervormde Kerk, onder redactie van het Landelijk Diakonaal Bureau
jan. 1959 (26, nr. 1): maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlands Hervormde Kerk. Uitgave van de Federatie van Diaconieën in de Ned. Herv. Kerk
sep. 1960 (27, nr. 9): maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlands Hervormde Kerk. Uitgave van de Federatie van Diaconieën in de Ned. Herv. Kerk, met medewerking van de Algemene Diakonale Raad
jan. 1964: maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlandse Hervormde Kerk. Uitgave van de Generale Diakonale Raad
jan. 1988 (1NS, nr. 1): maandblad voor gereformeerd en hervormd diakonaal werk
jan. 1994 (7NS, nr. 1): maandblad voor gereformeerd, hervormd en luthers diakonaal werk
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
jan. 1930-dec. 1987 (1, nr. 1-54, nr. 12) en jan. 1988-heden=dec. 1994 (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
niet verschenen jan. 1942-mei 1946
Eigenaar:
Federatie van Diaconieën in de Nederlandse Hervormde Kerk, Stichting Huizen van Weldadigheid en Barmhartigheid, Stichting Diaconaal Bureau en conferentieoord van de Vereniging Vredeheim
jan. 1964 (31, nr. 1): Generale Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk
jan. 1988 (1NS, nr. 1): Algemene Diakonale Beleidsraad van de Gereformeerde Kerken in Nederland en Generale Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk
Uitgever:
NV Drukkers v/h G.J. van Amerongen&Co, Amersfoort
jan. 1978 (45, nr. 1): -
Drukker:
NV Drukkers v/h G.J. van Amerongen&Co, Amersfoort
jan. 1979 (46, nr. 1): -
jan. 1989 (2NS, nr. 1): Libertas Drukwerkservice, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Amersfoort
dec. 1931 (2, nr. 12): Utrecht
jan. 1984 (51, nr. 1): Driebergen
Frequentie:
1 x p/m
jan. 1987 (54, nr. 1): 9 x p/j
Omvang:
II
1956 (23): III
Formaat:
B
jan. 1956 (23, nr. 1): A
Oplage:
-
Prijzen:
okt. 1931 (2, nr. 10): (buitengewone) leden en donateurs gratis, niet-leden 7,50 p/j
jan.1956 (23, nr. 1): dienstdoende ouderlingen en diakenen 5,00 p/j, anderen 7,50 p/j
1 jan. 1964 (31, nr. 1): diaconieën 7,00 p/j, anderen 9,50 p/j
1 jan. 1974 (41, nr. 1): 15,00 p/j, abonnementen die via de diaconie lopen 12,50 p/j, buitenland 18,50 p/j
feb. 1978 (45, nr. 2): 24,00 p/j, diaconieën 18,00 p/j, buiten de Benelux 27,00 p/j
jan. 1982 (49, nr. 1): 24,00 p/j, diaconieën 18,00 p/j, buiten de Benelux 27,00 p/j, theologiestudenten 10,00 p/j
jan. 1988 (1NS, nr. 1): 25,00 p/j, diaconieën 20,00 p/j, theologiestudenten 11,00 p/j, buiten Benelux 27,50 p/j
jan. 1994 (7NS, nr. 1): 28,50 p/j, diaconieën 23,50 p/j, theologiestudenten 14,50 p/j, buiten Benelux 31,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
na 1956 (23): incidenteel
Redactie:
J.H. Adriani: jan. 1930-dec. 1941 (1, nr. 1-12, nr. 12)
A.W. van Holthe tot Echten: jan. 1930- jan. 1934 (1, nr. 1-5, nr. 1)
P. van der Kamp: jan. 1930-mei 1941 (1, nr. 1-12, nr. 5)
J.R. Slotemaker de Bruïne: jan. 1930-apr. 1941 (1, nr. 1-12, nr. 4)
F.A. Nelemans: jan. 1930-dec. 1941 (1, nr. 1-12, nr. 12)
G.J.A. Ruys (eindredacteur): jan. 1930-juni 1931 (1, nr. 1-2, nr. 6)
S. Roosjen (eindredacteur): dec. 1931-juli 1932 (2, nr. 12-3, nr. 7)
S. Roosjen: aug. 1932-juni 1936 (3, nr. 8-7, nr. 6)
W.J. Hemmes (eindredacteur): aug. 1932-dec. 1955 (3, nr. 8-22, nr. 12)
C.G.C. Quarles van Ufford: nov. 1933-dec. 1941 (4, nr. 11-12, nr. 12)
A.E. Stoop: aug. 1936-dec. 1941 (8, nr. 8-12, nr. 12)
D.G.P. Mullaard (eindredacteur): jan. 1947-mrt. 1952 (14, nr. 1-19, nr. 3)
W.J. Hemmes (eindredacteur): jan. 1947-dec. 1955 (14, nr. 1-22, nr. 12)
A.J. Rotteveel (eindredacteur): mrt. 1954-dec. 1955 (21, nr. 3-22, nr. 12)
A.J. Rotteveel: jan. 1956-mei 1963 (23, nr. 1-30, nr. 5)
B. Diesbergen (eindredacteur): mrt. 1954-dec. 1955 (21, nr. 3-22, nr. 12)
A. Frank: jan. 1956-dec. 1958 (23, nr. 1-25, nr. 12)
G.J. Geels: jan. 1956- dec. 1964 (23, nr. 1-31, nr. 12)
E. Gerritsen: jan. 1956-dec. 1987 (23, nr. 1-54, nr. 12)
H. de Jong sr.: jan. 1956-dec. 1964 (23, nr. 1-31, nr. 12)
H.W. Masman: jan. 1956-apr. 1959 (23, nr. 1-26, nr. 4)
P.W.A. de Wit: mei 1958-dec.1987 (25, nr. 5-54, nr. 12)
A.A. van Dellen: mei 1959-dec. 1976 (26, nr. 5-43, nr. 12)
H. Wisman: juni 1963-dec.1987 (30, nr. 6-54, nr. 12)
D. Lissenberg: apr. 1965-dec.1987 (32, nr. 4-54, nr. 12)
J. Swijnenburg: apr. 1965-dec. 1973 (32, nr. 4-40, nr. 12)
C. Veenis: apr. 1965-dec. 1987 (32, nr. 4-54, nr. 12)
M.C. Baart: jan. 1974-dec. 1978 (41, nr. 1-45, nr. 12)
Mw. Nuiver-Broekzitter: jan. 1974-dec. 1987 (41, nr. 1-54, nr. 12)
D. Papma: jan. 1974-okt. 1978 (41, nr. 1-45, nr. 10)
E.W.B. Ruitenberg: jan. 1971-dec. 1980 (38, nr. 1-47, nr. 12)
H. Klok (redactiesecretaresse): jan. 1964-dec. 1964 (31, nr. 1-31, nr. 12)
T. Rutgers (redactiesecretaresse): jan. 1973-dec. 1976 (40, nr. 1-43, nr. 12)
N.J. van der Velde-Hornstra: jan. 1971-mei 1977 (38, nr. 1-44, nr. 5)
D.B. van der Waals: jan. 1974-okt. 1977 (41, nr. 1-44, nr. 10)
H. Jansen (eindredacteur): nov. 1977-mei 1981 (44, nr. 10-48, nr. 5)
G.J. Prins-van Klaveren (redactiesecretaris): jan. 1977-mei 1978 (44, nr. 1-45, nr. 5)
E. Eleveld: dec. 1978-dec. 1987 (45, nr. 12-54, nr. 12)
M.E. Linschoten: jan. 1977-jan. 1985 (44, nr. 1-52, nr. 1)
A.A. Oskam (redactiesecretaris): juni 1978-juli 1980 (45, nr. 6-47, nr. 7/8)
B. Walpot: okt. 1978-juni 1980 (45, nr. 10-47, nr. 6)
A.L. Barbiér (redactiesecretaris): sep. 1980-sept. 1982 (47, nr. 9-49, nr. 9)
J. Breure: jan. 1981-dec. 1987 (48, nr. 1-54, nr. 12)
G.G.J. van Schaik (eindredacteur): juli 1981-dec. 1987 (48, nr. 7/8-54, nr. 12)
J. van Doggelen (waarnemend eindredacteur): juni 1981-dec. 1987 (48, nr. 6-54, nr. 12)
H. Noordegraaf: okt. 1982-nov.dec. 1992 (49, nr. 10-5NS, nr. 9)
S. Groenleer: okt. 1982- aug. 1985 (49, nr. 10-52, nr. 8)
M.F. Hamais-van der Sluis (redactiesecretaris): mrt. 1983- aug. 1984 (50, nr. 3-51, nr. 8)
B. van Gorkum (redactie-secretaris): sept. 1984-aug. 1985 (51, nr. 9-52, nr. 8)
O. Yska (bureauredacteur): sept. 1985-dec. 1985 (52, nr. 9-52, nr. 12)
J. van Dijk (redactiesecretaris): sept. 1985-dec. 1986 (52, nr. 6-53, nr. 12)
J.F.P. Stellingwerf: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
A.K. Brandsma: jan. 1988-okt. 1992 (1NS, nr. 1-5NS, nr. 8)
E.H.J. Drexhage-Scherjon: jan. 1988-dec. 1991 (1NS, nr. 1-4NS, nr. 9)
M.G. van de Rovaart: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
A.L. Rijken-Hoevens: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
D. Schaap: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
P.C. den Heyer: sep. 1993-heden (6NS, nr. 7-7NS, nr. 9)
J.H. Volwerk: jan. 1988-mei/juni 1992 (1NS, nr. 1-5NS, nr. 5)
L.R. Sprey: jan. 1988-dec. 1990 (1NS, nr. 1-3NS, nr. 9)
J.H.C. van Dijk: jan. 1991- heden (4NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
T. van der Veer: nov/dec. 1992-heden (5NS, nr. 9-7NS, nr. 9)
P.L. Besseling-Grönloh: jan. 1994-heden (7NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
J.L. Ritman: jan. 1994-heden (7NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
Medewerkers:
D.G.P. Mullaard: jan. 1930-dec. 1941 (1, nr. 1-12, nr. 12)
S. Roosjen: jan. 1930-juli 1932 (1, nr. 1-3, nr. 7)
J. van der Spek: jan. 1930-dec. 1941 (1, nr. 1-12, nr. 12)
J. Welling: jan. 1930-dec. 1941 (1, nr. 1-12, nr. 12)
H. Wisman: jan. 1930-juni 1963 (1, nr. 1-30, nr. 6)
W.J. Hemmes: dec. 1931-juli 1932 (2, nr. 12-3, nr. 8)
E. Emmen: jan. 1947-dec. 1955 (14, nr. 1-22, nr. 12)
B.W. van Houten: jan. 1947-okt. 1947 (14, nr. 1-14, nr. 10)
J.J. van Valkenburg-Baronesse Mackay: jan. 1947-dec.1955 (14, nr. 1-22, nr. 12)
P.J. Roscam Abbing: jan. 1947-dec. 1955 (14, nr. 1-22, nr. 12)
J.C. Elzenga: jan. 1947-aug. 1951 (14, nr. 1-18, nr. 8/ 9)
J.W. Blankert: juni 1949-dec. 1955 (16, nr. 6-22, nr. 12)
van jan. 1956-dec. 1987 worden geen namen van medewerkers vermeld
S. v.d. Berg: jan. 1988-okt. 1992 (1NS, nr. 1-5NS, nr. 8)
J. Deuring: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
E. Gerritsen: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
D.B. van Heere: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
R. Hensen: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
A. Noordegraaf: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
G.J. Ridderbos: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
A. Romein: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
Y. Schaaf: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
N.A. de Waal: jan. 1988-heden (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
J.D. v.d. Zee-v.d. Ploeg: jan. 1988-nov/dec. 1992 (1NS, nr. 1-5NS, nr. 9)
J.G. Meyboom: mrt. 1988-heden (1NS, nr. 3-7NS, nr. 9)
A.G. Delleman: jan. 1988-sep. 1988 (1NS, nr. 1-1NS, nr. 7)
Speciale nummers:
apr. 1935 (6, nr. 4): Jubileumnummer 25-jarig bestaan organisatie van de diaconieën der Nederlandse Hervormde Kerk
apr. 1960 (27, nr. 4): Speciaal nummer i.v.m. 50-jarig bestaan van de Federatie van diaconieën in de Nederlandse Hervormde Kerk
mei 1962 (29, nr. 5): jeugd en diakonie
juni 1963 (30, nr. 6): de collecte in de eredienst
juni 1965 (32, nr. 6): de functie en het beheer van het diaconaal bezit
okt. 1966 (33, nr. 10): de gehandicapte op weg
mrt./apr. 1968 (35, nr. 3/4): jeugd van vandaag
jan. 1972 (39, nr. 1): `In Holland staat een huis': over huwelijk en gezin
juli/aug. 1972 (39, nr. 7/8): Gemeente, jongeren en diakonaat
feb. 1974 (41, nr. 2): vooroordeel en discriminatie
feb. 1979 (46, nr. 2): diakonaat anno 1979
juni 1982 (49, nr. 6): Gemeente, diakonaat en verpleeghuis
juli 1984 (51, nr. 7): over de zomerconferentie: `slechtere tijden, wat nu?'
Bibliografische gegevens:
vv Maandblad voor kerkelijke armenzorg
in juli 1945 verscheen een `eerste nummer na de bevrijding' en later nog een nummer zdzj alvorens in mei 1946 Diakonia weer regelmatige begon te verschijnen
op 1 jan. 1988 opgenomen Het diakonaat, diakonaal correspondentieblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland
op dat moment begint een nieuwe jaargangtelling (1NS e.v.)
Autopsie:
RUU: jan. 1930-dec. 1987 (1, nr. 1-54, nr. 12) en jan. 1988-dec. 1994 (1NS, nr. 1-7NS, nr. 9)
ontbreekt: nov. 1978 (45, nr. 11)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-