BNPP

Doorbraak

Ondertitel:
orgaan van de protestants-christelijke werkgemeenschap in de PvdA - gewest Friesland
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
1 mei 1948-1 juli 1948
Eigenaar:
Protestants Christelijke Werkgemeenschap in de PVDA - gewest Friesland
Uitgever:
-
Drukker:
Bos & Co, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
vier nummers verschenen: 1 mei, 31 mei, 15 juni en 1 juli 1948
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
dagelijks bestuur van de PCW-Friesland: 1 mei 1948 - 1 juli 1948
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
waarschijnlijk is Doorbraak, orgaan van de protestants-christelijke werkgemeenschap in de PVDA - gewest Friesland de voorloper van het landelijke tijdschrift Doorbraak 1948-1966, dat in juni 1948 voor het eerst verschijnt. Scribenten als Vellenga, De Loor en J.H. Scheps zijn in beide periodieken actief
Autopsie:
IISG cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-