BNPP

Emigratiekoerier

Ondertitel:
officieel orgaan van de Christelijke Emigratie Centrale
Categorie:
VI/instelling
Verschenen:
1 jan. 1956-dec. 1974 (nr. 101-nr. 504)
Eigenaar:
Christelijke Emigratie Centrale (CEC), 's-Gravenhage
Uitgever:
Christelijke Emigratie Centrale (CEC), 's-Gravenhage
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
24x p/j
jan. 1972 (nr. 472): 12x p/j (+ 2 extra nummers)
jan. 1974 (nr. 498): 6x p/j
Omvang:
III
1958: IV
1963: III
1965: IV
1967: III
1969: IV
1971: III
1974: II
Formaat:
B
Oplage:
15 sep. 1960 (nr. 214), speciaal nummer: 8500
Prijzen:
4,00 p/j, losse nummers 0,40
15 nov. 1956 (nr. 122): 6,00 p/j, losse nummers 0,25
voor leden CEC gratis bij contributie van 10,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
15 sep. 1960 (nr. 214): Leiders van centrale organisaties, lid van CEC, geven hun mening over emigratie
15 apr. 1965 (nr. 323): Afscheid voorzitter Warnaar en secretaris Cnossen
1 feb. 1970 (432): Bijgesloten statuten en HR van de CEC
Bibliografische gegevens:
vv Mededelingenblad van de Christelijke Emigratie Centrale, 1946-1956 met doorgaande nummertelling
het blad kent geen jaargangnummering
Mededelingen(blad) van de Christelijke Emigratie Centrale werd van het begin af aangekondigd als Emigratiekoerier maar deze naam werd pas werkelijk gebruikt in 1956
oi Elders
Autopsie:
HDC: 1 jan. 1956-1 mei 1972 (nr. 101-nr. 476)
dec. 1973 (nr. 497)
dec. 1974 (nr. 504)
RUU cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
J. van der Kooij: `Vervult de aarde en verwerpt haar. Geestelijk-zedelijke aspekten van emigratie in het Mededelingenblad de Emigratiekoerier van de Christelijke Emigratie Centrale (1946- 1958)', 1994 (doctoraalscriptie VU), Amsterdam
Vindplaats:
-