BNPP

Eredienst

Ondertitel:
mededelingenblad van de Liturgische Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk
mrt. 1970 (4, nr. 1): orgaan van de Liturgische Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk
okt. 1972: Tijdschrift voor liturgie
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
Eigenaar:
Liturgische vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, Assen
1972 (6): Liturgische vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, Raad voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk
1982 (16): Liturgische vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, Raad voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk en Deputaten voor de Eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Uitgever:
Liturgische Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, Assen
1972 (6): Liturgische vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, Raad voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk
1982 (16): Liturgische vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, Raad voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk en Deputaten voor de Eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Drukker:
stencilwerk in eigen beheer, later off-set
apr. 1985 (18, nr. 5): Regionaal Administratiecentrum, Assen
Plaats van Uitgave:
Emmeloord
jan. 1970 (4, nr. 1): Nes
mei 1972 (6, nr. 1): Damwoude
Frequentie:
4x p/j
Omvang:
I
1972 (6): II
1981 (14): I
1982 (15): II
Formaat:
B
mrt. 1970 (4, nr. 1): A
Oplage:
jan. 1973 (7, nr. 1): ± 700 abonnees
Prijzen:
5,00 p/j
mei 1972 (6, nr. 1): 6,00 p/j
1976 (10): 7,00 p/j
feb. 1981 (14, nr. 4): 10,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
R. Boon: jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
J.H. Uitenbogaardt: nov. 1979-mrt. 1982 (13, nr. 3-15, nr. 4)
G.C. van de Kamp: apr. 1982-apr. 1985 (16, nr. 1-18, nr. 5)
G. Warnink: apr. 1982-apr. 1985 (16, nr. 1-18, nr. 5)
J.A. Geusebroek: jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
K. Heeroma: jan. 1968-okt. 1972 (2, nr. 1-6, nr. 3)
G. v. Schuppen: jan. 1968- apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
A.G. Soeting: jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
W.K. Steenberg-Heeroma: jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
P.L. de Vrieze: jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
P.J. F. van Voorst Vader: jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
P. Oskamp: mei 1972-apr. 1979 (6, nr. 1-13, nr. 1)
vanaf mei 1972 fungeerde een redactieraad, waarin ook redactieleden zitting hadden: A.W. Lazonder: mei 1972-mrt. 1974 (6, nr. 1-8, nr. 1)
W.G. Overbosch: mei 1972-apr. 1975 (6, nr. 1-18, nr. 5)
W. Vogel: mei 1972-apr. 1985 (6, nr. 1-18, nr. 5)
W. Bleij: mei 1972-apr. 1985 (6, nr. 1-18, nr. 5)
B.J. Aalbers: mrt. 1973-apr. 1985 (7, nr. 1-18, nr. 5)
Medewerkers:
W. Barnard: 4e kwartaal 1978 (12) -
Speciale nummers:
aug. 1973 (7, nr. 3): extra nummer t.g.v. aanbieding liedboek voor de kerken
aug. 1978 (12): Fries nummer
Bibliografische gegevens:
svv: Eredienst, tijdschrift van de Commissie voor de Bezinning op de Eredienst, orgaan van bijstand van de Centrale Kerkenraad in Groningen, 1965 en Mededelingen van de Liturgische Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1965 met doorlopende jaargangnummering
in 1966 en 1967 niet verschenen
sgm Musica pro Deo en va: Eredienstvaardig
Autopsie:
KUB: jan. 1968-apr. 1985 (2, nr. 1-18, nr. 5)
ontbreekt: 1970 (4, nr. 4)
1971 (5, nr. 1/2 en 3/4)
PBZ: cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-