BNPP

Gaandeweg

Ondertitel:
uitgave van de Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad
jan. 1969 (4, nr. 2): uitgave van de Christelijke Jeugdraad
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
okt. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6)
Eigenaar:
Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad, Amersfoort
jan. 1969 (4, nr. 2): Christelijke Jeugdraad
Uitgever:
Drukkerij Derksen, Arnhem
Drukker:
Drukkerij Derksen, Arnhem
Plaats van Uitgave:
Arnhem
Frequentie:
7 x p/j
1967 (2, nr. 1): 6 x p/j
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
± 2000 exemplaren
Prijzen:
7,50 p/j, studenten 5,00 p/j, losse nummers 1,50
jan. 1970 (5, nr. 1): 10,00 p/j, studenten 6,00 p/j, losse nummers 2,50
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.B. Fabery de Jonge: okt. 1965-mei 1969 (1, nr. 1-4, nr. 4)
J. Firet: okt. 1965-nov. 1967 (1, nr. 1-2, nr. 2)
H.H. Grosheide: okt. 1965-mei 1968 (1, nr. 1-3, nr. 4)
J. Hendriks: okt. 1965- juni 1966 (1, nr. 1-1, nr. 5)
G.N. Lammens: okt. 1965-mei 1969 (1, nr. 1-4, nr. 4)
J. Leijnse (redactiesecretaris): okt. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6)
K.A. Schippers (voorzitter): okt. 1965-sep. 1968 (1, nr. 1-3, nr. 6)
E.H. Schut: okt. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6)
W.F. van Stegeren: okt. 1965-mei 1969 (1, nr. 1-4, nr. 5)
D. Boonstra: sep. 1966-dec. 1970 (1, nr. 6-5, nr. 6)
E.G. van Egmond: jan. 1968-dec. 1970 (3, nr. 3-5, nr. 6)
W. in het Veld: jan. 1968-dec. 1970 (3, nr. 3-5, nr. 6)
A. Broek (voorzitter): sep. 1968-dec. 1970 (3, nr. 6-5, nr. 6)
M.J.S. Dotinga: mei 1969-dec. 1970 (4, nr. 4-5, nr. 6)
A. Kik: mei 1969-dec. 1970 (4, nr. 4-5, nr. 6)
G.H.J. den Otter: mei 1969-dec. 1970 (4, nr. 4-5, nr. 6)
E.J.P. Jansen: nov. 1969- dec. 1970 (4, nr. 4-5, nr. 6)
Medewerkers:
E.G. van Egmond: dec. 1965-nov. 1967 (1, nr. 2-3, nr. 2)
H. van Kooten: dec. 1965-nov. 1966 (1, nr. 2-1, nr. 7)
A. Zeillemaker: dec. 1965-nov. 1966 (1, nr. 2-1, nr. 7)
T. Zeillemaker: dec. 1965-nov. 1966 (1, nr. 2-1, nr. 7)
G. Dekker: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
C.J. Dippel: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
B.C. Filet: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
E.C. Mink: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
W.L.A.C. van Ginkel: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
P.B. Suurmond: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
H. Verdouw: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
S. Voogd: dec. 1965-dec. 1970 (1, nr. 1-5, nr. 6) (*)
(*) deze medewerkers hebben in de betreffende periode niet aan alle nummers meegewerkt
Speciale nummers:
1, nr. 4: Jeugdouderling
1, nr. 6: Rondom de Kerkgang
1, nr. 7: Jongeren en Politiek
2, nr. 1: Rekreatie
2, nr. 2: Bijzonder Jeugdwerk en Kerk
2, nr. 3: Open Jeugdwerk
2, nr. 6: De Kerk
3, nr. 1: Groepswerk
3, nr. 5: Het gezag van de Bijbel
4, nr. 2: Vragen rondom methodieken en technieken
4, nr. 4: Profiel van de kritische gemeente
5, nr. 4: Kultuur
5, nr. 5: Onderweg zorgen voor elkaar
Bibliografische gegevens:
vv: Schering en Inslag
Sgm Dux (KJR), Blauwdruk (HJR) en Fase (MJR) en oi Jeugd en Samenleving
Autopsie:
LDSOW cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
Trouw, zaterdag 13 november 1965 (in Nieuwe Uitgaven)
Vindplaats:
-