BNPP

Gereformeerd Schoolblad

Ondertitel:
orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland
mrt. 1972 (15, nr. 3): maandblad ten dienste van Onderwijs en Opvoeding, uitgaande van de Vereniging van Gereformeerde (vrijgemaakt) Onderwijzers en Leraren in Nederland
jan. 1976 (19, nr. 2): ten dienste van Onderwijs en Opvoeding, uitgaande van de Vereniging van Gereformeerde (vrijgemaakt) Onderwijzers en Leraren in Nederland
15 mrt. 1980 (23, nr. 1): -
dec. 1981 (24, nr. 4): orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland
mrt. 1984 (NS1, nr. 1): uitgave van de Werkgroep `Gereformeerd Schoolblad'
Categorie:
V/organisatie
Verschenen:
jan. 1958-dec. 1983 (1, nr. 1-26, nr. 4) en mrt. 1984-dec. 1997 (NS1, nr. 1-NS14, nr. 4)
Eigenaar:
Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland, Kampen
mrt. 1984 (NS1, nr. 1): Werkgroep `Gereformeerd Schoolblad', Heino
Uitgever:
Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland, Kampen
mrt. 1984 (NS1, nr. 1): Werkgroep `Gereformeerd Schoolblad', Heino
Drukker:
eigen beheer
dec. 1979 (22, nr. 17): W. v.d. Berg, Kampen
Plaats van Uitgave:
Kampen
mrt. 1984 (NS1, nr. 1): Heino
Frequentie:
1 x p/m
15 mrt. 1980 ( 23, nr. 1): 4 x p/j
Omvang:
II
jan. 1960 (3): III
jan. 1961 (4): IV
jan. 1963 (6): V
jan. 1966 (9): IV
jan. 1968 (11): II
jan. 1973 (16): III
jan. 1975 (18): V
jan. 1976 (19): II
15 jan. 1977 (20): III
15 mrt. 1980 (23): II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
leden gratis, niet-leden 4,00 p/j
okt. 1966 (9, nr. 10): leden gratis, niet-leden 6,00 p/j
okt. 1971 (14, nr. 9): 6,50 p/j
jan. 1976 (19, nr. 2): 10,00 p/j
mrt. 1984 (NS1, nr. 1): 12,00 p/j, losse nummers. 4,20
Foto's:
vanaf mrt. 1984 (NS1, nr. 1)
Tekeningen:
ja
vanaf mrt. 1984 (NS1, nr. 1): -
Redactie:
D.C. Haak: jan. 1958-jan. 1966 (1, nr. 1-9, nr. 1)
D. Roorda (eindredacteur): jan. 1958-feb./ mrt. 1969 (1, nr.1-12, nr. 2)
H. Westerink: jan. 1958-jan. 1966 (1, nr. 1-9, nr. 1)
P. Klein: jan. 1969-dec. 1979 (12, nr. 1-22, nr. 17)
J.L. Struik (redactiesecretaris): jan. 1969-dec. 1979 (12, nr. 1-22, nr. 17)
Ph. Roorda (eindredacteur): apr./juni 1969-mei 1971 (12, nr. 3-5-14, nr. 2-3)
J.H. Brink: okt. 1971-dec. 1979 (14, nr. 9-22, nr. 17)
R.G. van Duinen: jan. 1973-dec. 1979 (16, nr. 1-22, nr. 17)
A.M.M. Janse: okt. 1977-dec. 1979 (20, nr. 15-22, nr. 17)
F. Leenman: okt. 1971-dec. 1979 (14, nr. 9-22, nr. 17)
A.A. Los: okt. 1971-dec. 1979 (14, nr. 9-20, nr. 14)
J.L. Struik: mrt. 1984-dec. 1997 (NS1, nr. 1-NS14, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
feb. 1978 (21, nrs. 4-6): Religieuze ontwikkeling bij kinderen
mei 1979 (22, nr. 9): 't Leven in School
15 aug. 1979 (22, nr. 12): Bijbel en Jeugd
nov. 1979 (22, nr. 16): De betekenis van de drie hoofdvakken (Bijbelse-, Vaderlandse- en Kerkgeschiedenis) voor de principiële vorming
15 mrt. 1980 (23, nr. 1): De Humanistische wetsidee in het lager onderwijs
15 mei 1980 (23, nr. 2): 't Leven in School II
30 aug. 1980 (23, nr. 3): Werk maken van zijn persoon(-lijkheid)
dec. 1980 (23, nr. 4): De evolutieleer - hoe lang nog?
mrt. 1981 (24, nr. 1): Vertellen uit de Bijbel aan kleuters
mei 1981 (24, nr. 2): Wij weten de waarheid
sep. 1981 (24, nr. 3): Over Comenius en A. Janse
dec. 1981 (24, nr. 4): Psychologie der schoolgemeenschap
mrt. 1982 (25, nr. 1): Nieuwe tijden
juni 1982 (25, nr. 2): Over de onfeilbare schrift
sep. 1982 (25, nr. 3/4): Vanwaar toch al dat lijden?
mrt. 1983 (26, nr. 1): Levende wezens
mei 1983 (26, nr. 2): Gandhi
sep. 1983 (26, nr. 3): Marx en het Marxisme
dec. 1983 (26, nr. 4): Jonge mensen aangesproken over Bidden en Bijbellezen
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
Gereformeerde Hogeschool voor Beroepsonderwijs/Gereformeerd Pedagogisch Centrum, Zwolle: jan. 1958-dec. 1983 (1, nr. 1-26, nr. 4)
ontbreekt: 1959 (2) en jan. 1976 (19, nr. 1)
Smits: mrt. 1984-dec. 1997 (NS1, nr. 1-NS14, nr. 4)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-