BNPP

Gereformeerd Theologisch Tijdschrift

Ondertitel:
-
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
mei 1912-mei/aug. 1944 (13, nr. 1-45, nr. 5/8) en jan. 1947-heden=apr. 1997 (47, nr. 1-97, nr. 4)
Eigenaar:
-
Uitgever:
1912/13 (13): A. Gezelle Meerburg
1916/17 (17): E.J. Bosch Jbzn
1919/20 (20): Drukkerij Oranje Nassau, R.K. v.d. Berg
1921/22 (22): Drukkerij de Graafschap
1947 (47): J.H. Kok NV
1994 (94): Uitgeverij Kok tijdschriften
Drukker:
1912/13 (13): A. Gezelle Meerburg
1916/17 (17): E.J. Bosch Jbzn
1919/20 (20): Drukkerij Oranje Nassau, R.K. v.d. Berg
1921/22 (22): Drukkerij de Graafschap, Aalten
1947 (47): J.H. Kok NV, Kampen
1994 (94): Uitgeverij Kok tijdschriften, Kampen
Plaats van Uitgave:
1912/13 (13): Heusden
1916/17 (17): Nijverdal
1918/19 (19): Baarn
1921/22 (22): Aalten
1947 (47): Kampen
Frequentie:
1912/13 (13): 1x p/m
1947 (47): 4x p/j;
Omvang:
VI
1917/18 (18): V
1921/22 (22): VI
1933/34 (34): V
1934/35 (35): VI
1942/43 (43): V
1943/44 (44): III
1944/45 (45): II
1946/47 (47): III
1951/52 (52): II
1956/57 (57): III
1957/58 (58): II
1961/62 (62): III
1966/67 (67): IV
1968/69 (69): III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
gratis voor leden van de vereniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
de volgende prijsopgaven betreffen niet-leden: 1917/18 (18): 4,00 p/j, buitenland 5,00 p/j
1962/63 (63): 8,50 p/j, studenten 5,00 p/j
1966/67 (67): 9,50 p/j, studenten 6,00 p/j
1971 (71): 12,50 p/j, studenten 7,50 p/j
1976 (76): 21,50 p/j, studenten 14,90 p/j
1982 (82): 33,00 p/j, studenten 23,90 p/j, studenten buitenland 37,25 p/j
1987 (87): 40,00 p/j, studenten (Nederland) 30,00 p/j, studenten (buitenland) 45,00 p/j, losse nummers 12,50
1994 (94, nr. 1): Nederland 55,00 p/j, buitenland 67,00 p/j, studenten (Nederland) 45,00 p/j, studenten (buitenland) 57,00 p/j, losse nummers (Nederland) 16,90, losse nummers (buitenland) 21,90
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G.Ch. Aalders: mei 1912-apr. 1923 (13-23) en mei 1926/27-1929/30 (27-30) en 1931/32 (32) en 1934-1942 (35-43) en 1944-1953 (45-53) en 1955-1960 (55-60)
G. Doekes: 1912/13-1913/ 14 (13-14)
T. Hoekstra (eindredacteur): 1912/13-1917/18 (13-18) en 1923/24-1935 (24-36)
T. Hoekstra: 1918/19-1922/23 (19-23)
G. Keizer: 1912/13-1922/23 (13-23)
1926/27-1929/30 (27-30)
1931/32 (32)
1934-1942 (35-43)
J. Ridderbos: 1912/13-1922/23 (13-23)
1926/27- 1929/30 (27-30)
1931/32 (32)
1934-1942 (35-43)
1944 (45)
1946-1953 (46-53)
1955-1959 (55-59)
C. Lindeboom: 1914/15-1922/23 (15-23)
1926/27-1929/30 (27-30)
1931/32 (32)
1934-1936 (35-37)
G.C. Berkouwer: 1937-1942 (38-43)
1944 (45)
1946-1953 (46-53)
1955-1974 (55-74)
F.W. Grosheide: 1937-1942 (38-43)
1944 (45)
1946-1953 (46-53)
1955- 1961 (55-61)
F.W. Grosheide (eindredacteur): 1947 (47)
1962 (62)
G.M. den Hartogh: 1946- 1953 (46-53)
1955-1958 (55-58)
J. van den Berg: 1961-1982 (61-82)
J.L. Koole: 1961-1977 (61-77)
R. Schippers (eindredacteur): 1963-1977 (63-77)
J.T. Bakker: 1963-1992 (63-92)
H.H. Grosheide: 1975-1979 (75-79)
J. Firet (voorzitter redactie): 1978-1992 (78-92)
W. Bakker: 1979-1987 (79-87)
E. Noort: 1981-1988 (81-88)
W. Stoker: 1983-1997 (83-97)
A. van Egmond: 1987-1992 (87-92)
P.N. Holtrop: 1989-1997 (89-97)
H.C. van der Sar: 1994-1997 (94-97)
M.E. Brinkman: 1993-1997 (93-97)
J. Hopkins: 1993-1997 (93-97)
A.J. Jelsma: 1993-1997 (93-97)
A. van der Kooi: 1993-1997 (93-97)
J.H. van der Laan: 1993-1997 (93- 97)
F. de Lange: 1993-1997 (93-97)
H. Leene: 1993-1997 (93-96)
H.C. Stoffels: 1993-1997 (93-97)
H.J. Veltkamp: 1993-1996 (93-96)
J.S. Vos: 1993-1997 (93-97)
Medewerkers:
S. Greydanus: 1916/17 (17)
F.W. Grosheide: 1916/17 (17)
V. Hepp: 1916/17 (17)
A.G. Honig: 1916/17 (17)
J. Jansen: 1916/17 (17)
D.J. van Katwijk: 1916/17 (17)
L. Lindeboom: 1916/17 (17)
A. Noordtzij: 1916/17 (17)
J.C. Rullman: 1916/17 (17)
A.A. van Schelven: 1916/17 (17)
P.A.E. Sillevis Smitt: 1916/17 (17)
J. Waterink: 1916/17 (17)
B. van der Werff: 1916/17 (17)
J.G. Ubbink: 1916/17 (17)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Gereformeerd Tijdschrift met doorlopende jaargangtelling
door de wijze van binden was slechts één colofon per jaar beschikbaar, waardoor de zittingsperiodes van redactieleden/ medewerkers slechts per jaargang bekend zijn
Autopsie:
RUU: mei 1912-1994 (13, nr. 1-94, nr. 4)
ontbreekt: 1994, nr. 2
UvA: 1994-1997 (94, nr. 1-97, nr. 4)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-