BNPP

Gereformeerd Weekblad

Ondertitel:
ter bevordering van de belangen van de gereformeerde kerken in Nederland
5 okt. 1945 (1, nr. 13): voor de opbouw van het gereformeerde leven
1 juli 1977 (33, nr. 1): opinieblad voor het gereformeerde leven
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
6 juli 1945-25 juni 1982 (1, nr. 1-37, nr. 40)
Eigenaar:
J.H. Kok NV, Kampen
Uitgever:
J.H. Kok NV, Kampen
Drukker:
J.H. Kok NV, Kampen
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
1 x p/w, niet verschijnend in Paas-, Pinkster- en Kerstweek
in de vakantiemaanden juli en augustus 1x p/2w, later 1x p/m
van de jaargangen 23-30 werden een aantal nummers samengevoegd
7 jan. 1977 (32, nr. 20): 40x p/j
Omvang:
V
1 jan. 1977 (33, nr. 1): VI
13 juli 1979 (35, nr. 1): IV
Formaat:
C
1 juli 1977 (33, nr. 1): B
13 juli 1979 (35, nr. 1): C
Oplage:
-
Prijzen:
6,00 p/j
3 juli 1953 (9, nr. 1): 6,40 p/j
3 jan. 1964 (19, nr. 27): 8,00 p/j
3 jan. 1969 (24, nr. 27): 10,50 p/j, studenten 8,00 p/j
5 jan. 1973 (28, nr. 27): 20,00 p/j, studenten 16,00 p/j
13 jan. 1978 (33, nr. 20): 37,80 p/j, studenten 30,50 p/j
12 jan. 1979 (34, nr. 20): 40,00 p/j, studenten 33,00 p/j 8 jan. 1982 (37, nr. 20): 49,40 p/j, studenten 41,40 p/j:
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G.C. Berkouwer: 6 juli 1945-17 feb. 1978 (1, nr. 1-33, nr. 26)
J. Ridderbos: 6 juli 1945-5 juli 1957 (1, nr. 1-13, nr. 1)
H.N. Ridderbos: 6 juli 1945-24 aug. 1945 (1, nr. 1-1, nr. 7)
H.N. Ridderbos (eindredacteur): 5 juli 1957-23 juni 1978 (13, nr. 1-34, nr. 1)
J.T. Bakker: 23 juni 1978-25 juni 1982 (34, nr. 1-37, nr. 40)
J. Veenhof: 23 juni 1978-25 juni 1982 (34, nr. 1-37, nr. 40)
J. Plomp (eindredacteur): 23 juni 1978-25 juni 1982 (34, nr. 1-37, nr. 40)
J.H. Bavinck: 6 juli 1945-24 aug. 1945 (1, nr. 1-1, nr. 7)
K. Dijk: 6 juli 1945-24 aug. 1945 (1, nr. 1-1, nr. 7)
G.M. den Hartogh: 6 juli 1945-24 aug. 1945 (1, nr. 1-1, nr. 7)
Medewerkers:
van de medewerkers worden de namen slechts bij aantreden vermeld: G. Ch. Aalders: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
J.H. Bavinck: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
J.D. Boerkoel: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
A. de Bondt: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
G. Bouwmeester: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
W.M. le Cointre: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
Th. Delleman: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
I.A. Diepenhorst: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
K. Dijk: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
G.M. den Hartogh: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
N.J. Hommes: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
Ph. J. Huyser: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
E.D. Kraan: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
P.N. Kruyswijk: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
E.I.F. Nawijn: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
J. Overduin: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
S.J. Popma: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
L. Praamsma: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
P. Prins: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
H.N. Ridderbos: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
D. Scheele: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
J.A. Schep: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
H. Smitskamp: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
W. Tom: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
G. Toornvliet: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
J. Waterink: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
G. Brillenburg Wurth: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
L. van der Zanden: 12 okt. 1945 (1, nr. 14)
J. Plomp: 24 aug. 1962 (18, nr. 8)
N. Buffinga: 12 dec. 1946 (2, nr. 24)
Speciale nummers:
5 juli 1957 (10, nr. 1): dr.J. Ridderbos
5 feb. 1971 (26, nr. 31): werelddiaconaat
14 mei 1976 (31, nr. 45): Groen van Prinsterer-nummer
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
TUKOS cpl
KUB: 23, nr. 38-35, nr. 18
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-