BNPP

de Getuigenis

Ondertitel:
maandschrift in het belang van Waarheid en Godzaligheid
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
juni 1868-juni 1870 (I, nr. 1-II, nr. 10//11/12)
Eigenaar:
-
Uitgever:
S. van Velzen Jr., Kampen
Drukker:
Snelpersdruk W.A. Hauff, Kampen
1870 (2): Snelpersdruk H.W. Wilmerink, Kampen
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
3,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Bavinck: juni 1868-juni 1870 (I, nr. 1-II, nr. 10//11/12)
H. de Cock: juni 1868-juni 1870 (I, nr. 1-II, nr. 10//11/12)
Medewerkers:
regelmatig verschenen bijdragen van: M. Noordtzij
L. Lindeboom
W.H. Gispen
G. Hemkes
A.W. Nijenhuis
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
J.van Gelderen, `De Getuigenis', een maandschrift uit de jaren 1868-1870, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw, sep. 1987 (nr. 27), 79-91
Vindplaats:
-