BNPP

de Heerbaan

Ondertitel:
Algemeen Zendings Tijdschrift
jan./feb. 1966 (19, nr. 1): tijdschrift voor zendingswetenschap
Categorie:
III/zending
Verschenen:
jan. 1948-nov./dec. 1971 (1, nr. 1-24, nr. 5/6)
Eigenaar:
Nederlandse Zendingsraad, Amsterdam
Uitgever:
Nederlandse Zendingsraad, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
jan. 1952 (5, nr. 1): 1 x p/2m
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
5,00 p/j
jan./feb. 1965: 7,00 p/j, studenten 3,50 p/j
jan./feb. 1967: 12,00 p/j, studenten 6,00
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.H. Bavinck: jan. 1948-apr. 1963 (1, nr. 1-16, nr. 4)
P. Boendermaker: jan. 1948-mrt./apr. 1962 (1, nr. 1-15, nr. 2)
J.C. Hoekendijk: jan. 1948-juli 1949 (1, nr. 1-2, nr. 7)
E. Jansen Schoonhoven: jan. 1948-sep./dec. 1971 (1, nr. 1-24, nr. 5/6)
N. Stufkens: jan. 1948-nov./dec. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 11/12)
J. Blauw: jan. 1948-juli/aug. 1964 (1, nr. 1-17, nr. 7/8)
F.C. Kamma: mei 1950-nov./dec. 1954 (3, nr. 5-7, nr. 11/12)
F.L. Bakker: jan./feb. 1954-sep./dec. 1971 (7, nr. 1-24, nr. 5/6)
H. Bergema: jan./apr. 1958-mei/juni 1969 (11, nr. 1-22, nr. 3)
Th. B.W.G. Gramberg: mei/aug. 1962-sep./dec. 1971 (15, nr. 3/4-24, nr. 5/6)
A. Th. van Leeuwen: mei/aug. 1962-sep./dec. 1971 (15, nr. 3/4-24, nr. 5/6)
I.H. Enklaar: jan./feb. 1964-sep./dec. 1971 (17, nr. 1/2-24, nr. 5/6)
J.M. v.d. Linde: jan./feb. 1964-sep./dec. 1971 (17, nr. 1/2-24, nr. 5/6)
J. Verkuyl: jan./feb. 1964-sep./dec. 1971 (17, nr. 1/2-24, nr. 5/6)
A. Rigters: mrt./apr. 1965-sep./dec. 1971 (18, nr. 3/4-24, nr. 5/6)
A. van Buuren: mrt./apr. 1968-nov./dec. 1969 (21, nr. 2-22, nr. 6)
P.H.J.M. Camps: sep./okt. 1969-sep./dec. 1971 (22, nr. 5-24, nr. 5/6)
C.H. Koetsier: sep./ okt. 1969-sep./dec. 1971 (22, nr. 5-24, nr. 5/6)
H. van 't Veld: sep./okt. 1969-sep./okt. 1970 (22, nr. 5-23, nr. 5)
F. Daniëls: mrt./apr. 1970-juli/aug. 1970 (23, nr. 2-23, nr. 4)
P.L. Schram: jan/feb.1964-juli/aug. 1971 (17, nr. 1/2-24, nr. 5/6)
Medewerkers:
F.L. Bakker: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
J.M.S. Baljon: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
K.H. van Beyma: jan. 1948-nov./dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
A. Brikker: jan. 1948-nov./dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam: jan. 1948-nov./dec. 1955 (1, nr. 1-8, nr. 6)
J.E. van Brakel: jan. 1948-dec. 1948 (1, nr. 1-1, nr. 12)
K.J. Brouwer: jan. 1948-sep./okt. 1964 (1, nr. 1-17, nr. 9/10)
W.F. Dankbaar: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
I.H. Enklaar: jan. 1948-nov./dec. 1963 (1, nr. 1-16, nr. 6)
H. Th. Fischer: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
F.J. Fokkema: jan. 1948-nov./dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
G. v.d. Hoven-van Genderen: jan. 1948- dec. 1951 (1, nr. 1-4, nr. 12)
J.W. Göttin: jan. 1948-dec. 1951 (1, nr. 1-4, nr. 12)
K.P.C.A. Gramberg: jan. 1948-juli 1949 (1, nr. 1-2, nr. 7)
G.J. Hoekstra: jan. 1948-dec. 1948 (1, nr. 1-1, nr. 12)
F.C. Kamma: jan. 1948-mei 1950 (1, nr. 1-3, nr. 5)
I.S. Kijne: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
H. Kroeskamp: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
A. Th. van Leeuwen: jan. 1948-mrt./apr. 1962 (1, nr. 1-15, nr. 2)
P.M. Legène: jan. 1948-nov./dec. 1954 (1, nr. 1-7, nr. 6)
H. van der Linde: jan. 1948-nov./dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
S. van der Linde: jan. 1948-nov./dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
G.W. Locher: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
J. Lodder: jan. 1948-dec. 1951 (1, nr. 1-4, nr. 12)
D.C. Mulder: jan. 1948- jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
G.C. van Niftrik: jan. 1948-nov./dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
C.W. Nortier: jan. 1948-nov./dec. 1963 (1, nr. 1-16, nr. 6)
L. Onvlee: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
A.H. Oussoren: jan. 1948-dec. 1951 (1, nr. 1-4, nr. 6)
A.J. Rasker: jan. 1948-dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
B. Richters: jan. 1948-dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
A.A. van Ruler: jan. 1948-dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
J.A.C. Rullmann: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
J. Schuurmans: jan. 1948-dec. 1951 (1, nr. 1-4, nr. 12)
J.L. Swellengrebel: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
H.J. Teutscher: jan. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 1-18, nr. 1/2)
J.A. Verdoorn: jan. 1948-dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
J. Verkuyl: jan. 1948-nov./dec. 1963 (1, nr. 1-16, nr. 6)
J.S. Wiersema: jan. 1948-dec. 1957 (1, nr. 1-10, nr. 6)
E.A.A. de Vreede: jan. 1948-mrt./apr. 1952 (1, nr. 1-5, nr. 2)
C.L. van Doorn: feb. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 2-18, nr. 1/2)
F. Eringa: feb. 1948-dec. 1951 (1, nr. 2-4, nr. 12)
J. Koper: feb. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 2-18, nr. 1/2)
H. Kraemer: feb. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 2 -18, nr. 1/2)
C. Slotemaker-de Bruine: feb. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 2-18, nr. 1/2)
P. Middelkoop: feb. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 2-18, nr. 1/2)
H.A. Wiersinga: feb. 1948-jan./feb. 1965 (1, nr. 2-18, nr. 1/2)
Th. W.B.G. Gramberg: feb. 1948-mrt./apr. 1962 (1, nr. 2-15, nr. 1/2)
G.J. Hoekstra: ja. 1948-dec. 1951 (1, nr. 1- 4, nr. 12)
D.S. Attema: apr. 1949-nov./dec. 1957 (2, nr. 4-10, nr. 6)
J.C. Hoekendijk: aug. 1949-jan./feb. 1965 (2, nr. 8-18, nr. 1/2)
A.G. Honig: juli 1951-jan./feb. 1965 (4, nr. 7-18, nr. 1/2)
J. Koper: jan. 1953-jan./feb. 1965 (6, nr. 11-18, nr. 1/2)
F.C. Kamma: mrt./juli 1959-jan./feb. 1965 (12, nr. 2/3-18, nr. 1/2)
G.P.H. Locher: mrt./apr. 1964-jan./feb. 1965 (17, nr. 3/4-18, nr. 1/2)
J. Blauw: sep./okt. 1964-jan./feb. 1965 (17, nr. 9/10-18, nr. 1/2)
vanaf mrt/apr. 1965 (18, nr. 3/4) worden de medewerkers niet meer in het colofon vermeld
Speciale nummers:
aug. 1949 (2, nr. 8): Deelgenoten in verantwoordelijkheid
sep./okt. 1952 (5, nr. 5): over Bijbelvertaling
mei/juni 1957 (10, nr. 3): Pelgrimsreis te Brabant
sep./okt. 1957 (10, nr. 5 ): Nieuwe levensverbanden als verkondigingsruimte van de kerk
jan. t/m apr. 1958 (11, nr. 1): Het Rassenvraagstuk
mei/juli 1958 (11, nr. 2): Hendrik Kraemer
mrt./juli 1959 (12, nr. 2/3): Sociale problematiek en de problematiek van de ontwikkeling der dorpshuishoudingen in Nieuw Guinea
jan./feb. 1960 (13, nr. 1): Zending en Interkerkelijke hulpverlening
mei/juni 1960 (13, nr. 3): De christen in Nederland en de onderontwikkelde gebieden
jan. t/m apr. 1961 (14, nr. 1/2): Opnieuw: Nieuwe levensverbanden als verkondigingsruimte in de kerk
mrt./apr. 1963 (16, nr. 3/4): Student en zending
mei t/m juli 1963 (16, nr. 5/6): `Nieuwe levensverbanden als verkondigingsruimte van de Kerk' (opnieuw een special van het sociologische documentatie-bureau ten dienste van de zending)
sep./okt. 1963 (16, nr. 9/10): Division of World Mission and Evangelism (Mexico-City, dec. 1963)
juli/aug. 1964 (17, nr. 7/8): Nederlandse kerken en de christelijke universiteiten in Azië en Afrika
mrt./apr. 1965 (18, nr. 3/4): Een thema-nummer in de serie `Nieuwe levensverbanden...' enz. over Integratie van kerk en zending op lokaal en internationaal niveau.
sep./okt. 1965 (18, nr. 9/10): Thema-nummer naar aanleiding van het boek van Dr. A. Th. van Leeuwen: `Christianity in World History'
jan./feb. 1966 (19, nr. 1): Leven en arbeid van dr. Hendrik Kraemer
mei/juni 1966 (19, nr. 3): Latijns-Amerikanummer
mei/juni 1967 (20, nr. 3): Bezinning op de verhouding van de rijke en arme landen (Wereldconferentie juli 1966)
sep./okt. 1967 (20, nr. 5): Missie en zending na het 2e Vaticaans Concilie
nov./dec. 1967 (20, nr. 6): Kerk en Industrie
jan./feb. 1968 (21, nr. 1): De theologische basis voor de dialoog met de Islam
mei/juli 1968 (21, nr. 3): Over de ideologieën in ontwikkelingslanden
juli/aug. 1968 (21, nr. 4): De eerste Europese consultatie van missiologie in Selly Oak, april 1968
sep./okt. 1968 (21, nr. 5): Thema over Uppsala, zending en ontwikkeling
jan.-apr. 1969 (22, nr. 1/2): Genezing en Heil
mei/juni 1969 (22, nr. 3): Kerken en samenleving in Congo
sep./okt. 1969 (22, nr. 5): LAITY ABROAD - Christenen overzee
mrt./apr. 1970 (23, nr. 2): Kerk en Israël onderweg
mei/juni 1970 (23, nr. 3): De verhouding tussen christenen en moslims in Indonesië
juli/aug. 1970 (23, nr. 4): Rondom de Algemene Vergadering van de All African Conference of Churches, in Abidjan
sep./okt. 1970 (23, nr. 5): Kerken in een wereld van steden
nov./dec. 1970 (23, nr. 6): The Good-News of Salvation Today (De blijde boodschap van het behoud in deze tijd)
jan./feb. 1971 (24, nr. 1): Kerk en massamedia in de ontwikkelingslanden
mrt./apr. 1971 (24, nr. 2): Ontwikkeling, christelijke verantwoordelijkheid
mei/juli 1971 (24, nr. 3): Kerk en samenleving in Oost-Afrika
juli./aug. 1971 (24, nr. 4): Wederkerige assistentie en ver...haling van kerken in de nieuwtestamentische tijd
Bibliografische gegevens:
sgm Het missiewerk en va Wereld en Zending, tijdschrift voor missiologie
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-