BNPP

Homiletica en Biblica

Ondertitel:
1958: tweemaandelijks tijdschrift ten dienste van de prediking
1961: tweemaandelijks tijdschrift ten dienste van de prediking in de breedste zin des woords
1962: maandblad ten dienste van de prediking
1964: interkerkelijk maandblad ten dienste van prediking en catechese
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
1959-1966
Eigenaar:
-
Uitgever:
1958: Uitgeverij Van Keulen NV, 's-Gravenhage
1963: NV v/h Van Keulen periodieken, 's- Gravenhage
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1959: 6 x p/j
1962: 11 x p/j
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
binnenland:6,50 p/j, studenten 5,00 p/j, buitenland: 7,50 p/j
losse nummers 1, 75
1966 (25): binnenland 12,00 p/j, studenten 10,00 p/j, losse nummers 1, 75
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
en medewerkers P.A. van Stempvoort (eindredacteur): 1959-1962 (18-21)
H. Mulder (eindredacteur): 1964- 1966 (23-25)
H. Mulder (secretaris): 1962-1963 (21-22)
A.C.J. van der Poel (secretaris): 1961 (20)
A.C.J. van der Poel: 1959-1960 (18-19) en 1962-1966 (21-25)
Th. Delleman (secretaris voor de homiliae): 1959-1961 (18-20)
D. van der Plas (redacteur catechetica): 1964-1966 (23- 25)
J.T. Bakker: 1959-1966 (18-25)
Th. Delleman: 1962-1966 (21-25)
B. Gemser: 1959-1962 (18-21)
J. Keizer: 1964-1966 (23-25)
W. Kremer: 1962-1966 (21-25)
F.H. Kuiper: 1964-1966 (23-25)
C.H. Lindijer: 1964-1966 (23-25)
S.J. Popma: 1964-1966 (23-25)
J. Reiling: 1964- 1966 (23-25)
Herman Ridderbos: 1959-1963 (18-22)
S.S. Smeding: 1964-1966 (23-25)
J. Thomas: 1964-1966 (23-25)
J.E. Uitman: 1959-1966 (18-25)
W.C. van Unnik: 1959-1966 (18-25)
A.S. van der Woude: 1959-1966 (18-25)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Homiletica met doorlopende jaargangtelling
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-