BNPP

Inkom Inkom (I)

Ondertitel:
informatie en kommentaar ten dienste van het Christelijk voortgezet onderwijs
tevens: maandblad voor het Christelijk voortgezet onderwijs
Categorie:
IV/opinie
Verschenen:
jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
Eigenaar:
Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs, 's-Gravenhage (BPCO)
Uitgever:
Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs, 's-Gravenhage (BPCO)
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
V
1972 (3): IV
1976 (7): V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
18,00 p/j
losse nummers 2,50
1974 (5, nr. 6/7): 24,00 p/j, losse nummers 3,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
B. Buddingh (voorzitter): jan.1970-dec.1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
P.J. Rijpstra: jan.1970- feb.1970 (1, nr. 1-1, nr. 2)
H.J. Swagerman: jan.1970-juni/juli 1973 (1, nr. 1-4, nr. 6/7)
J. Terpstra (secretaris): jan. 1970-feb. 1972 (1, nr. 1-3, nr. 2)
H.G. van den Doel: jan. 1971- juli/aug. 1971 (2, nr. 1-2, nr. 7/8)
T.M. Gilhuis: apr. 1970-dec. 1976 (1, nr. 4-7, nr. 12)
M. Baayens: juli/aug. 1971-dec. 1976 (2, nr. 7/8-7, nr. 12)
G.J. Schoonenboom (secretaris): okt/nov. 1972-okt.1974 (3, nr. 10/11-5, nr. 10)
G.J. Scholten-Schoonenboom (secretaris): nov/dec.1974-apr. 1976 (5, nr. 11/12-7, nr. 4)
M. Schuurman: apr. 1976-dec. 1976 (7, nr. 4-7, nr. 12)
Medewerkers:
L. Brijder: jan. 1970-juli/aug. 1972 (1, nr. 1-3, nr. 7/8)
H. van Balkum: jan. 1970-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-1, nr. 7/8)
W.J. Deetman: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
A. la Fleur: jan. 1970-juli/aug. 1971 (1, nr. 1-2, nr. 7/8)
B. de Haan: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
K.J. Matze: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
W.G. Vellekoop: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
G.H. Voortman: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
G.J. Visser: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
J.J. Hangelbroek: feb.1970-juli/aug.1971, (1, nr. 2-2, nr. 7/8)
R. Bakker: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
J.J. Buskes: jan. 1970, nr. 1-juli/aug. 1970 (1, nr.1-1, nr. 7/8)
T.M. Gilhuis: jan. 1970, nr. 1-juli/aug. 1970 (1, nr.1-1, nr. 7/8)
J.W. van Hulst: jan. 1970-juli/aug.1976 (1, nr. 1-7, nr. 7/8)
Th. D. Jansen: jan. 1970, nr. 1-juli/ aug. 1971 (1, nr.1-2, nr. 7/8)
F.K. Kievit: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
L. Kranenborg: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
C.A. de Leeuw: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
J.J. Naeyé: jan. 1970-okt/nov. 1972(1, nr. 1-3, nr. 10/11)
O. Norbruis: jan. 1970-feb. 1972 (1, nr. 1-3, nr. 2)
R.J.M. Oostburg: jan.1970-okt/nov. 1972 (1, nr. 1-3, nr. 11)
L.J. Rousseau: jan. 1970-juli/aug. 1971 (1, nr. 1-2, nr. 7/8)
C. Rijnsdorp: jan. 1970-juli/aug. 1970 (1, nr. 1-1, nr. 7/8)
K. de Vries: jan. 1970-juli/aug. 1971 (1, nr. 1-2, nr. 7/8)
G. Wielenga: jan. 1970-dec. 1976 (1, nr. 1-7, nr. 12)
Tj. Meyer: juli/aug.1970-dec. 1976 (1, nr. 7/8-7, nr. 12)
M. v.d. Schee: feb. 1970-juli/aug. 1971 (1, nr. 2-2, nr. 7/8)
A.C. de Gooyer: juli/aug. 1971-dec. 1976 (2, nr. 7/8-7, nr. 12)
S. Verhey: juli/aug. 1972-dec.1976 (3, nr. 7/8-7, nr. 12)
J.H.H. Misdorp: juli/aug. 1972-apr. 1973 (3, nr. 7/8-3, nr. 4)
F. Boerwinkel: feb.1972-dec. 1976 (3, nr. 2-7, nr. 12)
H. Groeneveld: feb. 1972-dec, 1976 (3, nr. 2-7, nr. 12)
J. Stenekervan den Berg: nov/dec. 1974-dec. 1976 (5, nr. 11/12-7, nr. 12)
R. Stienstra: apr. 1976-dec. 1976 (7, nr. 4-7, nr. 12)
E. Streutker: apr. 1976-dec.1976 (7, nr. 4-7, nr. 12)
Speciale nummers:
1972 (3, nr. 5), 1973 (4, nr. 3), 1974 (5, nr. 3), 1975 (6, nr. 3), 1976 (7, nr. 3), 1981 (5, nr. 3), 1982 (6, nr. 9) en 1984 (8, nr. 7/8)
1972 (3-5): Scholen bouw
1973 (4-3), 1974 (5-3), 1975 (6-3) en 1976 (7-3): jaarverslagen
Bibliografische gegevens:
de uitgave van Inkom (Informatie en kommentaar ten dienste van het Christelijk voortgezet onderwijs) - hier aangeduid als InkomI - is gestaakt in dec. 1976
als opvolger van InkomI en van het van 1969 tot 1976 verschenen School en Bestuur (maandblad voor het Protestants Christelijke kleuter en basisonderwijs) verschijnt met ingang van 1 jan. 1977 een nieuw blad met als titel wederom Inkom (Informatie en kommentaar voor School en Bestuur)
met het oog op de wijziging van formule en redactie en gezien het feit dat de uitgever begint met een nieuwe jaargangtelling wordt dit periodiek gezien als een ander blad en in deze bibliografie aangeduid met InkomII svv Ad Fontes en Mededelingen/Bond VHMO
va InkomII
Autopsie:
KB cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-