BNPP

Jeugd en Godsdienst Jeugd en Godsdienst (I)

Ondertitel:
Orgaan der Vereeniging voor godsdienstige opvoeding
apr. 1934 (nr. 2/3): Orgaan der Vereeniging voor godsdienstige opvoeding;gewijd aan de Godsdienstige vorming van de Jeugd boven 12 jaar
mei 1936 (3, nr. 3): Blad voor Christelijk Jeugdwerk. Orgaan der Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding. Gewijd aan de Godsdienstige Vorming van de Jeugd
jan. 1937 (4, nr. 1): Blad voor Christelijk Jeugdwerk. Gewijd aan de Godsdienstige vorming van de Jeugd. Opgericht door de Vereniging voor Godsdienstige Opvoeding, tevens orgaan der Vereniging van Christen-onderwijzers aan Overheidsscholen
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding
apr. 1934 (nr. 2/3): Van Gorcum en Comp. NV, Assen
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Assen
Frequentie:
4 x p/j
apr. 1934 (nr. 2/3): 6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
1,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
B. ter Haar Dz.: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
M. van Woensel Kooy: dec. 1933 (nr. 1)
M. van Voorst van Beest: dec. 1933-nov. 1936 (nr. 1-3, nr. 6)
v. Witte Eechout: dec. 1933 (nr. 1)
D. Fokkema: apr. 1934-dec. 1940 (nr. 2/3-7, nr. 6)
J. de Smalen: juli 1937-dec. 1940 (4, nr. 4-7, nr. 6)
Medewerkers:
J.H. Gunning Wzn: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
B. ter Haar Romeny A. Bzn: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
Ph. Kohnstamm: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
D. Kuilman: dec. 1933-mei 1935 (nr. 1-2, nr. 3?)
C. Leeflang Jr.: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
H. van Meer: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
G.W. Oberman: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
A.J. Plooy: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
M. van Rhijn: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
J.I. van Schaick: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
M.C. Slotemaker de Bruïne: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
P. Telder: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
J.A. vor der Hake: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
W.H. van de Poll: apr. 1934-nov. 1939 (nr. 2/3-6, nr. 6)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
per jan. 1935 (2, nr. 1) begint de jaargangtelling
oi: Kerkedienst, Tijdschrift voor de practijk ten bate der Christelijke gemeente, waarin opgenomen: Jeugd en Godsdienst, blad voor Christelijk Jeugdwerk Het hier beschreven Jeugd en Godsdienst (I) dient te worden onderscheiden van het van dezelfde Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding uitgaande gelijknamige blad gericht op jongere kinderen (kinderdienst, zondagsschool etc.) dat elders als Jeugd en Godsdienst (II) beschreven zal worden, tot 1942 verscheen en voortgezet werd als Westhillblad
Autopsie:
HDC: dec. 1933-dec. 1940 (nr. 1-7, nr. 6)
ontbreekt: 1934, nr. 4/5, jan. 1935 (2, nr. 1), 1935 (2, nr. 4, 5, 6), 1936 (3, nr. 1, 2), 1937 (4, nr. 3, 5), 1938 (5, nr. 5, 6), 1939 (6, nr. 2, 3)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-