BNPP

Jong Gereformeerd

Ondertitel:
orgaan van de Bond van Meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag in Nederland en de Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag
4 sep. 1959 (3, nr. 95): orgaan van de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
6 dec. 1957-19 dec. 1969 (1, nr. 1-13, nr. 568)
Eigenaar:
Bond van Meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag in Nederland en Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, Amersfoort
4 sep. 1959 (3, nr. 95): Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen, Amersfoort
Uitgever:
Bond van Meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag in Nederland en Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, Amersfoort
4 sep. 1959 (3, nr. 95): Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen, Amersfoort
Drukker:
Drukkerij Derksen NV, Arnhem
Plaats van Uitgave:
Amersfoort
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
A
Oplage:
1957: ± 30.000 abonnées
Prijzen:
leden 7,50 p/j, particulieren 8,50 p/j
3 jan. 1964 (7, nr. 294): leden 9,60 p/j, particulieren 11,00 p/j
29 mrt. 1968 (11, nr. 491): leden 10,80 p/j, particulieren 12,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J. Omvlee: 6 dec. 1957-22 aug. 1969 (1, nr. 1-13, nr. 551)
J.W. Scheurer: 6 dec. 1957-31 mei 1963 (1, nr. 1-6, nr. 270)
T.M. Gilhuis: 6 dec. 1957-31 mei 1963 (1, nr. 1-6, nr. 270) en 24 juni 1966-22 aug. 1969 (9, nr. 410-13, nr. 551)
G.N. Lammens: 6 dec. 1957-15 aug. 1969 (1, nr. 1-13, nr. 550)
P.M. van Doorn: 28 okt. 1960-31 mei 1963 (4, nr. 150-6, nr. 270)
J.F. Colenbrander: 6 jan. 1961-4 jan. 1963 (4, nr. 159-6, nr. 251)
C.C.J. Jonker: 18 jan. 1963-22 aug. 1969 (6, nr. 253-13, nr. 551)
G. Bosselaar: 31 mei 1963-22 mei 1964 (6, nr. 270-7, nr. 313)
H. van Benthem: 31 mei 1963-14 mei 1965 (6, nr. 270-8, nr. 359)
H.R. Juch: 27 mrt. 1964-14 mei 1965 (7, nr. 306-8, nr. 359)
G. Beukema-Bosselaar: 22 mei 1964-11 dec. 1964 (7, nr. 313-8, nr. 338)
J.B. Glasbergen: 14 mei 1965-19 dec. 1969 (8, nr. 359-13, nr. 568)
J. Pasveer: 14 mei 1965-22 aug. 1969 (8, nr. 359-13, nr. 551)
J.F.P. Stellingwerf: 7 jan. 1966-25 mrt. 1966 (9, nr. 387-9, nr. 398)
C. Boerma: 6 sep. 1968-19 dec. 1969 (12, nr. 508-13, nr. 568)
J. Bosman: 6 sep. 1968-19 dec. 1969 (12, nr. 508-13, nr. 568)
E.J.P. Jansen: 27 juni 1969-19 dec. 1969 (12, nr. 548-13, nr. 568)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
8 apr. 1960 (3, nr. 125): Getuigenisnummer
29 apr. 1960 (3, nr. 128): Methodieknummer
6 mei 1960 (3, nr. 129): Bevrijdingsnummer
3 juni 1960 (3, nr. 132): Zendingsnummer
3 feb. 1961 (4, nr. 163): S.S.K.-nummer
juli 1961 (4, z nr): zomernummer `Zon'
3 nov. 1961 (5, nr. 197): De Nederlandse Geloofsbelijdenis
16 mrt. 1962 (5, nr. 215): Wereldraad van Kerken
27 apr. 1962 (5, nr. 221): Het Koninklijk gezin
8 juni 1962 (5, nr. 226): `Heb het hart eens'. Bondsdagnummer
4 jan. 1963 (6, nr. 251): Rwandanummer
7 juni 1963 (6, nr. 271): Jubileumnummer Jong Gereformeerd
1 nov. 1963 (7, nr. 286): Twijfel
20 dec. 1963 (7, nr. 293): Vrede op aarde
17 jan. 1964 (7, nr. 296): Zo is het
7 feb. 1964 (7, nr. 299): Het boek der boeken
28 feb. 1964 (7, nr. 302): Honest to God
27 mrt. 1964 (7, nr. 306): Synode
10 apr. 1964 (7, nr. 308): Lees
19 juni 1964 (7, nr. 317): Mensen
6 nov. 1964 (8, nr. 333): Oecumene
5 jan. 1965 (8, nr. 342): Woordkunst
5 mrt. 1965 (8, nr. 349): Toonkunst
30 apr. 1965 (8, nr. 357): Bevrijding
4 juni 1965 (8, nr. 361): Ik zal zo vrij zijn
2 juni 1965 (8, nr. 365): Ruimtekunst
10 sep. 1965 (9, nr. 371): Jeugdwerk
8 okt. 1965 (9, nr. 375): Het diaconaat
27 mei 1966 (9, nr. 406): Bondsdagnr.
10 juni 1966 (9, nr. 408): Het gebed
9 sep. 1966 (10, nr. 417): Jeugdwerknummer
10 feb. 1967 (10, nr. 438): Op weg naar 2000
31 mrt. 1967 (10, nr. 445): Als een kind
14 apr. 1967 (10, nr. 447): Kampen
8 sep. 1967 (11, nr. 463): Jeugdwerknummer
6 okt. 1967 (11, nr. 467): Ontwikkelingshulp
13 okt. 1967 (11, nr. 468): Oorlog en vrede
27 okt. 1967 (11, nr. 470): Reformatie 450 jaar
24 nov. 1967 (11, nr. 474): Sexualiteit
5 jan. 1968 (11, nr. 474): Alles wordt nieuw
19 jan. 1968 (11, nr. 481): Wegwezen, kampgids
3 mei 1968 (11, nr. 496): Het gesprek van de achttien
31 mei 1968 (11, nr. 499): Jeugddag 1968
6 sep. 1969 (12, nr. 508): Jeugdwerknummer
11 okt. 1968 (12, nr. 513): De verontrusting van de gereformeerde kerken
8 nov. 1968 (12, nr. 517): Is de Rooms-Katholieke Kerk veranderd?
19 jan. 1969 (12, nr. 526): Weg wezen-kampgids
16 mei 1969 (12, nr. 543): Parcours 1969 (Jeugddag nummer)
19 sep. 1969 (13, nr. 555): Evolutienummer
31 okt. 1969 (13, nr. 561): Communisme en vrijheid
7 nov. 1969 (13, nr. 562): `Samen op weg'
19 dec. 1969 (13, nr. 568): Israëlnummer (tesamen met Wegwezen)
Bibliografische gegevens:
svv Bouwen en Bewaren en Gereformeerd Jongelingsblad
va Risiko Maandblad voor Jongeren
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-