BNPP

Kerk en Vrede Kerk en Vrede (I)

Ondertitel:
maandblad van de groep van godsdienstige voorgangers en gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting jan. 1927 (2, nr. 9): maandblad van de vereeniging `Kerk en Vrede' (groep van godsdienstige voorgangers en gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting)
apr. 1927 (2, nr. 12): maandblad van de vereeniging `Kerk en Vrede' (groep van godsdienstige voorgangers en gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting) opgericht 8 oct. 1924
mei 1928 (4, nr. 1): orgaan van de groep van godsdienstige voorgangers en gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting
mei 1935 (11, nr. 1): orgaan van de vereeniging van Christen-antimilitairisten Kerk en Vrede
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
mei 1925-15 mrt. 1941 (1, nr. 1-17, nr. 4)
Eigenaar:
Groep van godsdienstige voorgangers en gemeenteleden tegen oorlog en oorlogstoerusting
Uitgever:
Schermers Drukkerij en Boekhandel, Bolsward
Drukker:
Schermers Drukkerij en Boekhandel, Bolsward
Plaats van Uitgave:
Bolsward
Frequentie:
12 x p/j
1933 (9, nr. 1): 22 x p/j
1937/38 (13): 20 x p/j
1939/40 (15): 11 x p/j
1940 (16): 18 x p/j
1941 (17): 4 nummers
Omvang:
I
1931 (7): II
Formaat:
B
10 mei 1938 (14, nr. 1): C
Oplage:
mei 1927 (3, nr. 1): 1500
okt. 1927 (3, nr. 6): 1750
apr. 1928 (3, nr. 12): 4000
apr. 1931 (6, nr. 12): 9000
apr. 1932 (7, nr. 1): 1050
juni 1932 (8, nr. 2): 11000;mei 1933 (9, nr. 2): 10000
juli 1933 (9, nr. 5): 11000
aug. 1933 (9, nr. 6): 10000;okt. 1933 (9, nr. 9): 9800
mrt. 1934 (9, nr. 19): 10000
hierna niet meer vermeld
Prijzen:
leden van de groep bepalen zelf het bedrag
niet-leden: 1,00 p/j
apr. 1927 (2, nr. 12): 1,00 p/j
buitenland 1,50 p/j
mei 1928 (4, nr. 1): niet-leden 1,50 p/j, buitenland 2,00 p/j, losse nummers 0,15
mei 1931 (7, nr. 1): niet-leden 1,50 p/j, buitenland 2,00 p/j, losse nummers 0,10
mrt. 1934 (9, nr. 19): niet-leden 1,50 p/j, buitenland 2,00 p/j, losse nummers 0,05
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
J.B.Th. Hugenholtz (hoofdredacteur): mei 1926-okt. 1931 (2, nr. 1-7, nr. 6)
J.B. Th. Hugenholtz: 15 mrt. 1941 (7, nr. 7-17, nr. 4)
G.G. van Riel: mei 1926-okt. 1931 (2, nr. 1-7, nr. 6)
G.G. van Riel (hoofdredacteur): nov. 1931-apr. 1933 (7, nr. 7-8, nr. 12)
A.K. Kuiper: mei 1926-juni 1934 (2, nr. 1-10, nr. 3)
J.J. Buskes: okt. 1930-15 mrt. 1941 (6, nr. 6-17, nr. 4)
M. v.d. Voet: sep. 1936-15 mrt. 1941 (12, nr. 7-17, nr. 4)
Medewerkers:
J.J. Bleeker: jan. 1929-mei 1935 (4, nr. 9-10, nr. 20)
P. Eldering: jan. 1929-mei 1935 (4, nr. 9-10, nr. 20)
M. A. van der Flier: jan. 1929-mei 1935 (4, nr. 9-10, nr. 20)
G.J. Heering: feb. 1929-mei 1935 (4, nr. 10-10, nr. 20)
F. Kuiper: feb. 1929-mei 1935 (4, nr. 9-10, nr. 20)
A. Priester: jan. 1929-mei 1935 (4, nr. 9-10, nr. 20)
vanaf mei 1935 geen medewerkers meer vermeld.
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
na 15 mrt. 1941 vermoedelijk niet meer verschenen
va: Militia Christi, 1946-1982, hetgeen wordt voortgezet als Kerk en Vrede, maandblad voor ontwapening en geweldloosheid, 1983- 1994
in deze bibliografie worden onderscheiden: Kerk en Vrede (I), 1925- 1941 en Kerk en Vrede (II), 1983-1994
Autopsie:
VUA: mei 1926-apr. 1932 (2, nr. 1-7, nr. 12)
HDC: mei 1932-10 mei 1938 (8, nr. 1-14, nr. 1)
UvA: 10 mei 1938-15 mrt. 1941 (14, nr. 1-17, nr.4)
er zijn geen exemplaren van jaargang 1 gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-